Thứ 6 - 26/02/2016
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
HUYỆN CẨM MỸ LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỤC VỤ CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

​Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt là Cuộc bầu cử) là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ mình, trực tiếp tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
2021 LAM TOT CT TUYEN TRUYEN BAU CU.jpg

Xác định vai trò hết sức quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan đối với Cuộc bầu cử cũng như đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn chỉ đạo tích cực, triển khai thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp.
Ngay từ đầu năm 2021, Công tác tuyên truyền bầu cử đã được Huyện ủy, ƯBND huyện, UBBC huyện tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện. Thông qua công tác tuyên truyền, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn huyện đã nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời thành lập tiểu ban tuyên truyền Bầu cử huyện do đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy làm Trưởng tiểu ban. Đồng thời đã ban hành Hướng dẫn về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; xây dựng và triển khai Kế hoạch về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện; các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh, của huyện.
Ngay sau khi được thành lập, Tiểu ban tuyên truyền bầu cử huyện đã ban hành kế hoạch tuyên truyền trước, torng và sau cuộc bầu cử đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; phối hợp chặt chẽ với tiểu ban và UBMTTQ Việt nam huyện, cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan thống nhất công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng.
Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã công tác tuyên truyền, cổ động và tổ chức các hoạt động chào mừng Cuộc bầu cử. Căn cứ vào các văn bản, hướng dẫn của các cấp, Đảng ủy, UBND các xã, các tổ chức chính trị - xã hội đều xây dựng được kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về bầu cử ở địa phương, đơn vị mình.
Công tác tuyên truyền về bầu cử tập trung vào những nội dung quan trọng như: Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14); Tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng; nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trước, trong và sau cuộc bầu cử; Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng; nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện; Danh sách các đại biểu Quốc hội ứng cử ở đơn vị bầu cử 3 gồm các huyện Cẩm Mỹ, Long Thành, Nhơn Trạch; Tuyên truyền danh sách và tiếu sử các đại biểu ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông báo thời gian và địa điểm hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri; Danh sách và chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 20 và 21 huyện Cẩm Mỹ; Đưa tin hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; Quy trình 6Đ khi bầu cử Quốc hội và HĐND; Thông báo phương án bảo đảm vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử; Ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi đến những người ứng cử vào Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phản ánh không khí trong ngày bầu cử 23/5/2021.
Về hình thức, công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống pa nô, áp phích, băng cờ, thông qua hoạt động của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tổ chức đảng, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, qua các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân của các ngành, các cấp trong điều kiện đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
Tiểu ban tuyên truyền và các cơ quan, đơn vị trong khối tuyên truyền đã chủ động nhận, cấp phát đầy đủ, kịp thời tài liệu tuyên truyền, tích cực hướng dẫn công tác trang trí khánh tiết cho các tổ bầu cử, các khu vực bỏ phiếu, địa điểm bầu cử, hòm phiếu đảm bảo trang trọng, thiết thực, ý nghĩa đúng theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.
Xác định vai trò quan trọng của hệ thống truyền thanh cơ sở trong cuộc bầu cử, ngay từ cuối năm 2020, đầu năm 2021, UBND huyện đã giao Trung tâm VHTT&TT huyện tập trung rà soát hệ thống truyền thanh trên địa bàn huyện. Qua rà soát, Trung tâm VHTT&TT huyện đã tham mưu UBND huyện và tiến hành lắp đặt 52 cụm loa phát thanh để bổ sung cho các xã để phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử. Đồng thời tổ chức 27 buổi kiểm tra hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, qua đó kịp thời khắc phục những sự cố, đảm bảo các đài truyền thanh cơ sở hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền tại địa phương.
Trung tâm VHTT&TT huyện đã tăng thời lượng chương trình từ 45 phút / chương trình lên thành 60 phút/ chương trình đồng thời làm thêm bản tin phát thanh buổi trưa với thời lượng 30 phút/ chương trình để tuyên truyền cho cuộc bầu cử và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trung tâm VHTT&TT huyện Cẩm Mỹ đã xây dựng chuyên mục tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phát sóng định kỳ hàng ngày trong chương trình phát thanh hàng ngày; Thực hiện được 108 chuyên mục, 229  tin, 88  bài, 318 lần phát khẩu hiệu tuyên truyền, 2 chương trình ca nhạc Thời lượng 4.981 phút; Thời lượng tuyên truyền của các xã: 63.906 phút; Đăng 54 tin, bài về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lên trang thông tin điện tử huyện; Biên tập file tài liệu hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ( dài 45 phút); 2 khẩu hiệu chào mừng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 7 file về tiểu sử ứng cử viên đại biểu HĐND huyện thuộc 7 đơn vị bầu cử, chương trình hành động của các ứng cử viên HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 20 và 21; Biên tập, chọn lọc 23 bài nhạc có nội dung chào mừng cuộc bầu cử; Biên tập file tuyên truyền về công tác phòng chống Covid-19 cho cuộc bầu cử... gửi cho 13 đài truyền thanh cơ sở; Gửi 2 file tuyên truyền Bầu cử do Trung tâm VH-ĐA tỉnh thực hiện về cho các Đài truyền thanh cơ sở; Gửi 35 tin, bài, phóng sự lên Đài PTTH Đồng Nai, Báo Đồng Nai có nội dung phản ánh không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử và không khí trong ngày bầu cử. Đặc biệt trong ngày 23/5/2021, đã tổ chức tiếp âm cầu phát thanh trực tiếp của Đài PTTH Đồng Nai về không khí trong ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời cử phóng viên đi ghi hình, đưa tin và phản ánh không khí, tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong ngày bầu cử. Cổng thông tin điện tử huyện đã mở chuyên mục “Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đăng tải những văn bản chỉ đạo, tin bài về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn huyện.
 Công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan bằng việc kẻ vẽ pa nô, áp phích, treo băng rôn, cờ, hoa, khẩu hiệu cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ huyện tới cơ sở, thu hút sự chú ý tập trung cao độ của đông đảo đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trung tâm VHTT&TT huyện đã thực hiện 4 bảng pano lớn, trang trí 40 trụ pano tuyên truyền, 01 bảng có, lắp đặt 3 cụm biểu tượng ngoài trời, treo 30 băng rôn, 200 cờ nội dung với tổng diện tích 951,2m2 có nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Treo 1.450 lá cờ Đảng, Nước, cờ hòa bình dọc Quốc lộ 56 và khu Trung tâm hành chính huyện, khu vực vào UBBC huyện; Tổ chức 21 buổi đi tuyên truyền lưu động về bầu cử tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đông dân cư; Tổ chức cuộc thi xe tuyên truyền lưu động phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tham gia của 13/13 xã. Kết quả, đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải 3, 9 giải khuyến khích và 2 giải phụ gồm: Giải thuyết trình hay nhất và trang trí xe đẹp nhất. D(ồng thời tham gia cuộc thi tuyên truyền viên lưu động do Trung tâm VH-ĐA tỉnh tỉnh tổ chức. Kết quả đoạt 1 giải nhì và 1 giải 3 toàn đoàn.
Ở các xã, đã lắt đặt trên 1.200 băng rôn và trên 1.100 m2 lượt pa nô, dán hàng ngàn áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu bảng tường, hàng nghìn cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hòa bình được treo ở cơ quan, đơn vị, trường học và nhà dân, khu vực bỏ phiếu chào mừng cuộc bầu cử tạo không khí sôi nổi cho ngày bầu cử.
2021 LAM TOT CT TUYEN TRUYEN BAU CU1.jpg

Bên cạnh đó, huyện Cẩm Mỹ còn tổ chức tiếp nhận 25 buổi chiếu phim lưu động kết hợp với tuyên truyền cuộc bầu cử từ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.
Nhìn chung, các hoạt động tuyên truyền về bầu cử rất phong phú về nội dung, đa dạng, không chỉ bằng các hình thức truyền thống trên mà còn được chia sẻ thường xuyên qua zalo, facebook, mạng xã hội, diễn ra sôi nổi ở mọi thành phần xã hội, lứa tuổi, v.v… trên địa bàn, gây được sự chú ý đặc biệt của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân.
 Với sự vào cuộc, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử, ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào ngày 23/5 đã thành công tốt đẹp, số lượng cử tri đi bầu toàn huyện đạt tỷ lệ 100% và huyện Cẩm Mỹ là huyện đầu tiên của tỉnh Đồng Nai hoàn thành công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
 
Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về không khí vui tươi, phấn khởi của nhân dân huyện và kết quả của Cuộc bầu cử, danh sách những người trúng cử sau khi được cấp có thẩm quyền công bố chính thức. Tuyên truyền kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Tùy theo điều kiện tình hình công tác phòng chống dịch Covid-19 được đảm bảo, sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

 
MINH MẪN
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Thị Ngọc Lắm trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, kiêm Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Nguyễn Văn Hùng trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Sửu trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Tấn Thìn tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Bí thư Huyện ủy Từ Nam Thành trao giấy khen cho tập thể có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Thị Ngọc Lắm tặng hoa cho các đồng chí tham gia buổi tọa đàm
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm tại buổi Lễ
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm tại buổi Lễ
Các vị đại biểu tham dự buổi Lễ
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Ngọc Lắm- Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​