Thứ 6 - 26/02/2016
TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI BẢN LĨNH - TIÊN PHONG - SÁNG TẠO - ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”

Hội Đồng Nhân Dân các cấp

KỲ HỌP THỨ 14 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021.

Ngày 19.12.2019, Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ tổ chức kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN CẨM MỸ SAU KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chiều ngày 5.12.2019, Đoàn Đại biểu Quốc Hội khóa XIV tổ đại biểu quốc hội số 3 đơn vị tỉnh Đồng Nai

Kỳ họp thứ 13 bất thường Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 8.10.2019, Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ tổ chức kỳ họp thứ 13. Đây là kỳ họp bất thường theo luật định.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 tổ đại biểu số 3 – Đơn vị tỉnh Đồng Nai.

Sáng ngày 7.10.2019, Đoàn Đại biểu quốc hội khóa 14- tổ đại biểu số 3, đơn vị tỉnh Đồng Nai gồm ông Nguyễn Công Hồng và ông Bùi Xuân Thống cùng các

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN CẨM MỸ SAU KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chiều ngày 1.7.2019, Đại biểu Quốc Hội khóa XIV tổ đại biểu quốc hội số 3 đơn vị tỉnh Đồng Nai gồm các ông Hồ Văn Năm, Nguyễn Công Hồng cùng các lãnh đạo Sở,

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI 3 XÃ XUÂN BẢO, BẢO BÌNH VÀ XUÂN TÂY TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11

Sáng ngày 5.6. 2019, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai và huyện Cẩm Mỹ đã có buổi tiếp xúc với cử tri 3 xã Xuân Bảo, Bảo Bình và Xuân Tây.

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN CẨM MỸ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Sáng ngày 25.4.2019, Đại biểu Quốc Hội khóa XIV tổ đại biểu quốc hội số 3 đơn vị tỉnh Đồng Nai gồm các ông Hồ Văn Năm, Nguyễn Công Hồng, Huỳnh Thanh Liêm cùng các lãnh đạo Sở, Ban ngành tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Cẩm Mỹ và các phòng ban chuyên môn thuộc huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri thuộc 6 Xuân Bảo, Bảo Bình,

2144.CONG%20TAC%20TIEP%20DAN%20TAI%20BO%20PHAN%20TIEP%20NHAN%20VA%20TRA%20KET%20QUA%20HO%20SO%20CUA%20HUYEN.jpg

HĐND TỈNH GIÁM SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI CỦA UBND HUYỆN CẨM MỸ

Sáng ngày 11/10/2018, Đoàn HĐND Tỉnh do ông Trần Văn Quang - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã về giám sát kết quả thực hiện cải cách hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ. Tiếp và làm việc với đoàn có ông

2125.DOAN%20GIAM%20SAT%20HDND%20TINH%20GIAM%20SAT%20KET%20QUA%20THUC%20HIEN%20PL%20VE%20ATVSTP%202.jpg

TỔ GIÁM SÁT HĐND TỈNH GIÁM SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM MỸ GIAI ĐOẠN 2016 – 2018

Sáng ngày 27/9/2018,Tổ giám sát HĐND tỉnh đã giám sát kết quả thực hiện Chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm tại huyện Cẩm Mỹ trong giai đoạn 2016 – 2018. Qua báo cáo của UBND huyện và kiểm tra

2124.DB%20QUOC%20HOI%20TIEP%20XUC%20CU%20TRI%20TRUOC%20KY%20HOP%20THU%206%20QH%2014%203.jpg

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN CẨM MỸ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Sáng ngày 27.9.2018, Đại biểu Quốc Hội khóa XIV tổ đại biểu quốc hội số 3 đơn vị tỉnh Đồng Nai gồm các ông Hồ Văn Năm, Nguyễn Công Hồng, Huỳnh Thanh Liêm cùng các lãnh đạo Sở, Ban ngành tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Cẩm Mỹ và các phòng

1 - 10 Next


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​