Thứ 6 - 26/02/2016
TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI BẢN LĨNH - TIÊN PHONG - SÁNG TẠO - ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
KIỂM TRA KẾT QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DƯNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA KHU DÂN CƯ NĂM 2019.

​Chiều ngày 04.12, Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Tỉnh Đồng Nai tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện phong trào toàn dân doàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư tại huyện Cẩm Mỹ.
Trong năm 2019, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy đảng và chính quyền, sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể và sự đồng tình hưởng ứng tích cực của nhân dân. Từ đó tạo nên sự thống nhất trong công tác triển khai và thực hiện các phong trào đạt kết quả cao. Trong năm có 31.879 hộ đăng ký gia đình văn hóa, đạt 100%, số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa 31.614/31.879 đạt tỷ lệ 99.2 %, 74/74 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa, có 13 ấp đạt ấp văn hóa tiểu biểu và 13/13 xã làm tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy- mại dâm. Các phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và có bước phát triển, các hình thức nội dung tập luyện ngày càng đa dạng, phong phú..

2019 KIEM TRA KET QUA PHONG TRAO TDDKXDDSVH KHU DAN CU 2019.jpg
( Người dân ấp 10 xã Xuân Tây trồng hoa về sinh đường ấp)

Tại buổi làm việc, đoàn đáng giá cao những kết quả địa phương đạt được trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đồng thời, lưu ý địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng và số gia đình văn hóa, ấp văn hóa, cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động đời sống văn hóa và các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở…..
 
Đinh Tài
 


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​