Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
TOÀN DÂN TÍCH CỰC HỌC BƠI PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC
HUYỆN CẨM MỸ TRIỂN TRAI KẾ HOẠCH TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở

    Nhằm chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện tốt cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở theo quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sáng ngày 21/11/2018, huyện Cẩm Mỹ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019.

 
    Theo đó, Cuộc tổng điều tra sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/4/2019. Đối tượng điều tra bao gồm tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra, người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định, nhà ở của hộ dân cư.
    Nội dung điều tra, bao gồm thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động-việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. 
    Thời gian điều tra trên địa bàn được tiến hành thực hiện trong 25 ngày, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.
    Cuộc điều tra dân số và nhà ở được thực hiện 10 năm một lần, nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030.

 
MINH NGUYỆT – MINH MẪN
 


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​