Thứ 6 - 26/02/2016
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ IX NĂM 2022
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
HUYỆN ỦY CẨM MỸ VỚI KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG NĂM 2021

​Trong năm 2021, Ban thường vụ Huyện ủy Cẩm Mỹ luôn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh, phát huy tốt vai trò của đảng viên trong gương mẫu, đi đầu thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ được giao.
2022 HUYEN UYU CM VOI KET QUA THUC HIEN NHIEM VU.jpg
(Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Mỹ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021)

Trong năm, Ban thường vụ huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đồng thời quy định thời gian triển khai, hoàn thành việc thực hiện phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị và từng đối tượng. Tỷ lệ triển khai, quán triệt trong đảng viên đạt từ 98% trở lên, trong đoàn viên – hội viên đạt từ 86% trở lên và trong quần chúng cốt cán từ 70% trở lên. Đồng thời, Ban thường vụ huyện ủy cũng đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Việc thực hiện vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, trước hết là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện và các địa phương làm gương, gắn với những nội dung nêu gương trong Quy định số 101 của Ban bí thư Trung ương Đảng. Kết quả có 27/27 chi, đảng bộ cơ sở thực hiện đăng ký trách nhiệm nêu gương; 100% đảng viên thực hiện đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu ngay từ đầu năm. Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị tư tưởng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân để có hướng xử lý, đồng thời định hướng tư tưởng đối với đảng viên trước những vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra.
Trong công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng, trong năm 2021, Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Mỹ thực hiện tốt công tác cán bộ phục vụ cho bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công tác cán bộ chủ chốt các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong năm, Ban thường vụ huyện ủy đã cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Hiện nay, có 100% cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ. Toàn huyện có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm toàn huyện có 110 quần chúng ưu tú được kết nạp vào hàng ngũ đảng cộng sản Việt Nam, đạt 100% chỉ tiêu. Cùng với đó  huyện duy trì 74/74 chi bộ ấp, khu phố có chi ủy, đạt tỷ lệ 100%; có 34/74 ấp, khu phố thực hện mô hình bí thư kiêm trưởng ấp, đạt 50%. Trong năm, huyện đã thành lập 3 tổ dự sinh hoạt, giám sát sinh hoạt định kỳ chi bộ, đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Qua đó kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức cơ sở đảng hoạt động chưa vững mạnh có hướng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban thường vụ huyện ủy đã ban hành Quyết định giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định của Bộ chính trị vế trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú đối với 2 xã Xuân Mỹ và Sông Ray.
Song song đó, Ban thường vụ huyện ủy Cẩm Mỹ cũng đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận. Trong năm đã hoàn thành việc khảo sát thực lực đoàn viên, hội viên và xây dựng lực lượng nồng cốt với tổng số đoàn viên, hội viên hiện có trên địa bàn huyện là trên 37 ngàn, đạt trên 76%, trong đó đoàn viên, hội viên nồng cốt chiếm tỷ lệ gần 50%; 100% tổ chức chính trị đạt vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, chính quyền, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ ở cơ sở trong tất cả các loại hình. Trong năm đã tổ chức 2 đợt ra quân làm công tác dân vận với tổng kinh phí trên 2,8 tỷ đồng. Toàn huyện có 62/72 cơ quan thực hiện đảm bảo theo các tiêu chí thi đua dân vận khéo với 158/172 mô hình, điển hình đăng ký cấp huyện và 130/240 mô hình, điển hình đăng ký cấp xã, thị trấn thực hiện hiệu quả, đạt tỷ lệ trên 86% và 100% cơ sở thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đạt chỉ tiêu, nghị quyết tỉnh giao, xây dựng được 28 điển hình, 36 mô hình dân vận khéo.
Trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư, tố cáo đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, không để tồn đọng. Xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra đối với 37 tổ chức đảng và đảng viên. Đã xử lý kỷ luật 40 đảng viên, chiếm tỷ lệ 0,87%. Nội dung vi phạm chủ yếu là chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình sinh con thứ 3, thứ 4 với 19/40 trường hợp, 17/40 trường hợp vi phạm những điều đảng viên không được làm. Trong đó khiển trách 23, cảnh cáo 15 và khai trừ 2 trường hợp.
 
 
THÚY HẰNG
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Bà Võ Thị Ngọc Lắm-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện trao thưởng cho các cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Ông Nguyễn Xuân Khang - Trưởng phòng VHTT- Phó trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện trao thưởng cho các cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Ông Lưu Văn Sửu-Chủ tịch HĐND huyện trao thưởng cho các cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Bà Võ Thị Ngọc Lắm-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện trao thưởng cho các tập thể có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Ông Lưu Văn Sửu-Chủ tịch HĐND huyện trao thưởng cho các tập thể có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Ông Nguyễn Xuân Khang - Trưởng phòng VHTT- Phó trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện tặng cờ toàn đoàn Nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đơn vị khối xã, thị trấn
Bà Võ Thị Ngọc Lắm-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện tặng cờ toàn đoàn Nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đơn vị khối LLVT - Trường học
Bà Võ Thị Ngọc Lắm-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Ông Nguyễn Xuân Khang - Trưởng phòng VHTT- Phó trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện báo cáo kết quả Đại hội
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​