Thứ 6 - 26/02/2016
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2021)
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP XÃ VÀ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ V NĂM 2021
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ NĂM 2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm chương trình 8 thuộc Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, huyện Cẩm Mỹ về việc thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2021. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện với tư cách là thành viên Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện và ngành có liên quan xây dựng các chương trình hành động, các kế hoạch, văn bản hướng dẫn chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình 5 không 3 sạch. Căn cứ các văn bản chỉ đạo và kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, của Chủ nhiệm chương trình 8, ngay từ đầu năm Hội Liên hiệp phụ nữ huyện xây dựng kế hoạch và chương trình công tác lồng ghép nội dung về Bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc vào các nội dung hoạt đông công tác Hội, triển khai chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở tuyên truyền các Văn bản cấp trên, Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ công tác Bình đẳng giới, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin hàng năm tổ chức hội thi, hội diễn về các chủ đề phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình…Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú trong các chi, tổ, hội về các chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em, các văn bản pháp luật về Bình đẳng giới gắn với công tác gia đình. Hội Liên hiệp phụ nữ từ huyện đến xã phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân các xã, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và các ban ngành đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện các nội dung về bình đẳng giới và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ được 165 cuộc có hơn 2200 lượt người tham dự như: Tuyên truyền điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, luật Bình đẳng giới, luật Hôn nhân gia đình, luật Nghĩa vụ quân sự, luật An toàn giao thông. Hội tuyên truyền đến hội viên và quần chúng nhân dân để không để xảy ra các trường hợp vi phạm pháp luật về bình đẳng giới và bạo lực giới. Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm HIV-AIDS và phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống sốt xuất huyết và bệnh tay, chân, miệng. Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã đã được 260 giờ tuyên truyền, phổ biến Luật bình đẳng giới. Cắt dán băng rôn được 32 băng rôn, tổng số 192 m với các khẩu hiệu: “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; Phụ nữ huyện Cẩm Mỹ tích cực hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021; Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đồng thời còn lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi tổ hội, lồng ghép tuyên truyền trong các ngày sinh hoạt tại tổ nhân dân, chi tổ hội, qua hệ thống loa, đài … 

Vận động hội viên, phụ nữ tích cực rèn luyện 4 tiêu chí “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, tiếp tục phổ biến nội dung của phong trào thi đua “dân vận khéo”, phong trào thi đua toàn xã “Chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Các hoạt động tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách trong lĩnh vực chính trị tại địa phương: Việc triển khai các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng và đại biểu các cơ quan dân cử nhiệm kỳ 2020-2026, nhằm phát huy vai trò, vị trí của phụ nữ trong bộ máy lãnh đạo: Bảo đảm lãnh đạo của chính quyền, tổ chức đoàn thể có nữ tham gia quản lý; Nữ tham cấp ủy (NK 2020-2025). Tổng số nữ là Đại biểu HĐND, NK 2020-2025 đạt tỷ lệ rất cao. Công tác tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động Hội luôn chú trọng đặt ra các điều kiện, chỉ tiêu chăm lo tạo nguồn về phát triển vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Tạo điều kiện cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội và trong gia đình, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhận thức, nâng cao, đặc biệt là nhận thức về Luật Bình đẳng giới, sự quan tâm, chia sẻ và cách ứng xử với phụ nữ và trẻ em trong mỗi gia đình, tại cộng đồng đã có những bước chuyển biến rõ rệt; vị thế của phụ nữ trong xã hội ngày càng được nâng cao... Nâng cao chất lượng cuộc sống, phát huy nguồn nhân lực nữ, nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức, tạo việc làm, ưu tiên chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho trẻ em và phụ nữ.

Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe: Phối hợp, triển khai tuyên truyền các chương trình làm mẹ an toàn, kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ; Tuyên truyền, triển khai thực hiện đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, đề án truyền thông nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản…cho phụ nữ và nam giới tại địa phương. Phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em. Trong 6 tháng đầu năm: - Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm HIV-AIDS và phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống sốt xuất huyết và bệnh tay, chân, miệng; dịch cúm A, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.. thực hiện phòng, chống rác thải nhựa. Phối hợp với Trạm y tế xã thực hiện tiêm phòng uốn ván sơ sinh cho phụ nữ có thai trong quý và tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em.  Làm thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi trong quý .

Tuyên truyền tổ chức tốt các hoạt động bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới: Phối hợp tuyên truyền vận động thực hiện phong trào toàn dân xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn dân cư gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa được triển khai thực hiện tốt. Kết quả có 100% hộ dân đăng ký gia đình văn hóa. Phối hợp triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới; giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh; giáo dục kỹ năng sống, nâng cao nhận thức cho từng cá nhân trong gia đình về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, còn giáo dục cho các thành viên trong gia đình về tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư, phòng chống bao lực gia đình trên cơ sở giới được triển khai thực hiện có hiệu quả. Duy trì các tổ hòa giải gắn với địa chỉ tin cậy tại cộng đồng duy trì hoạt động thường xuyên. Hội Phụ nữ cơ sở đã thành lập và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ: Câu lạc bộ “Chi hội 5 không, 3 sạch”; “Ấp An toàn cho Phụ nữ và trẻ em”...  thường xuyên triển khai, tuyên truyền Luật Bình Đẳng Giới, Luật Phòng chống Bạo lực gia đình; Các luật liên quan đến Phụ nữ và trẻ em và các văn bản khác có liên quan. Nhằm giúp các gia đình, các cặp vợ chồng nâng cáo nhận thức cùng nhau nuôi dạy con tốt, phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Thực hiện có hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ như: Mô hình Nhà tạm lánh tại các chi hội và địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ nuôi dạy con tốt, câu lạc bộ “Phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên. ..vv. Trong 6 tháng đầu năm 2021, không có trường hợp đơn thư khiếu nại liên quan đến quyền lợi ích của phụ nữ, trẻ em, không xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực giới. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam” và “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch” thành lập tổ phụ nữ tiết kiệm, giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn;  Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm" 

 Công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ.png

Công tác tuyên truyền triển khai các văn bản về Bình đẳng giới được lồng ghép trong các buổi hội nghị, hội họp tại cơ sở

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền Đề án 939/CP về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”;  Hội tiếp tục triển khai đến các chi hội duy trì và thành lập các tổ nhóm tiết kiệm, quản lý tốt nguồn vốn ủy thác NHCSXH, duy trì tổ đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay như: Quỹ thiện nguyện Thanh bình nhằm giúp hội viên phụ nữ khó khăn khởi nghiệp như: buôn bán, chăn nuôi, trồng trọt …phát triển kinh tế. Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, tập trung vào các hoạt động vay vốn, giúp phụ nữ nghèo, huy động thành lập, xây dựng mô hình tổ liên kết sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm...Các hoạt động chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái.... Tổ chức tập huấn, tuyên truyền Đề án 939/CP về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”: Hội tiếp tục triển khai đến các chi hội duy trì và thành lập các tổ nhóm tiết kiệm, quản lý tốt nguồn vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội không có nợ quá hạn, duy trì tổ đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay như: Vốn Doanh Nhân trẻ Đồng Nai hỗ trợ người khuyết tật vươn lên phát triển kinh tế.

Được sự chỉ đạo của Hội cấp trên, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ. Công tác Bình đẳng giới được thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả. Vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội nói chung và gia đình nói riêng ngày một được nâng lên. Vì vậy, các phong trào Hội có nhiều chuyển biến rõ nét, thiết thực, gần gũi, có hiệu quả, được nhiều tầng lớp phụ nữ đồng tình ủng hộ. 

Nguyễn Thị Bích Hằng

                                                                     

                        ​                                                                     

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Toàn cảnh Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Cẩm Mỹ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Bà Võ Thị Ngọc Lắm, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công hội
Ông Huỳnh Tấn Thìn, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công hội
Các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Hội LHPN huyện Cẩm Mỹ khóa IV
Ban chấp hành Hội LHPN huyện Cẩm Mỹ khóa IV ra mắt nhận nhiệm vụ
Các vị đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Cẩm Mỹ
Các vị đại biểu cấp trên tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Cẩm Mỹ
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​