Thứ 6 - 26/02/2016
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP XÃ VÀ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ V NĂM 2021
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
​PHỤ NỮ VỚI CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Xác định việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông là nhiệm vụ quan trọng cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, Ngay từ đầu năm Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp huyện Cẩm Mỹ đã có nhiều chương trình hoạt động mang ý nghĩa thiết thực. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong các cấp Hội phụ nữ, đồng thời triển khai các văn bản, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền theo các chuyên đề cụ thể như: hậu qủa của rượu bia đối với người tham gia giao thông; hậu quả của tai nạn giao thông; lái xe đúng làn đường, đúng tốc độ theo quy định; chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng khi lái xe mô tô, xe máy, xe đạp điện; các tiêu chí văn hóa giao thông…

Nhận thức rất rõ sự cần thiết và vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn giao thông trong các cấp Hội. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cẩm Mỹ đã triển khai tuyên truyền kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhằm giúp cho chị em khi tham gia giao thông được an toàn, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự An toàn giao thông cho phụ nữ. Hội cũng đã tuyên truyền, giáo dục chị em nghiêm chỉnh, gương mẫu chấp hành các quy định về An toàn giao thông; vận động tổ chức cho chị em tham gia nhiều hoạt động bảo đảm an toàn giao thông, tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền giáo dục về trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh cuộc vận động “ Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”. Tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội, vận động, gia đình, người thân mình tham gia đúng luật giao thông và chấp hành pháp luật an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự trong giao thông, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn….. Đồng thời chị em cũng là người gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, người thân thực hiện tốt công tác an toàn giao thông. Nội dung tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, thường xuyên của Hội. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất các hoạt động, các biện pháp, giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền an toàn giao thông phù hợp, kịp thời, có hiệu quả. Thảo luận về thực trạng, các giải pháp về an toàn giao thông tại địa phương; giáo dục văn hoá giao thông, khi tham gia giao thông có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng; thái độ ứng xử chuẩn mực, văn minh, lịch sự của người tham gia giao thông và phải tuân thủ các quy tắc giao thông, tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ vận động người thân trong gia đình khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, đặc biệt quan tâm đến đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông; không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông... thông qua các buổi sinh hoạt tổ/nhóm, chi hội phụ nữ định kỳ nhằm nâng cao kiến thức về quyền lợi, nghĩa vụ của người tham gia giao thông. Duy trì 04 Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” với 120 thành viên, thông qua sinh hoạt triển khai tuyên truyền các luật, trong đó đã triển khai luật An toàn giao thông và các văn bản liên quan. 

Để thực hiện nhiệm vụ góp phần đáng kể vào việc đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện xây dựng kế hoạch, các văn bản triển khai về phối hợp thực hiện năm An toàn giao thông; về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch về thành lập mô hình ấp an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2020, và nhiệm vụ “tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo An ninh trật tự trước, trong và sau tết nguyên đán năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020 đến 100% cán bộ và hội viên phụ nữ trong toàn huyện.

 2020-HPN TT cong tac an toan giao thông.png
Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia về tuyên truyền, vận động “Phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình”,  Hội phụ nữ huyện luôn tích cực chủ động trong công tác truyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về trật tự An toàn giao thông cho cán bộ, hội viên phụ nữ, cụ thể mỗi cán bộ hội viên phải gương mẫu đi đầu trong vận động người thân trong gia đình chấp hành đúng Luật giao thông đường bộ, cam kết không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè hành lang để buôn bán, họp chợ, phơi nông sản; phát quang, vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ; duy trì và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ tại các xóm, thôn, ấp…Để đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền, Hội cũng đã lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn dân cư và từng lứa tuổi. Vận động người thân trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông với các nhiệm vụ cụ thể như: tổ chức cho các gia đình hội viên, phụ nữ cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hàng năm có 100% hội viên đăng ký thực hiện; đồng thời Hội cũng đưa các tiêu chuẩn chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào bình xét thi đua khen thưởng, bình xét gia đình đạt 4 chuẩn mực gắn với việc thực hiện phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước là “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Phát động phong trào phụ nữ tích cực hưởng ứng “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” gắn với thực hiện “Cuộc vận động 5 Không 3 Sạch” của Hội, tiêu chí “Gia đình hội viên phụ nữ không có thành viên vi phạm pháp luật” được các cấp Hội phụ nữ nghiêm túc triển khai thực hiện. Duy trì các tuyến đường tự quản (Hội phụ nữ 13 xã thực hiện); mô hình tổ phụ nữ tự quản “Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, (xã Xuân Mỹ) gồm 12 tổ với 300 thành viên, Mô hình “Tổ tự quản” tại địa bàn dân cư (xã Sông Ray) gồm 9 tổ với 185 thành viên.

 2020-HPN TT cong tac an toan giao  2.png
         Tuyến đường tự quản của Hội phụ nữ xã Sông Ray

Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã triển khai nhiều giải pháp đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn huyện; chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình tư tưởng của chị em ổn định. Đa số chị em có chuyển biến tích cực và nhận thức tốt trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thể hiện văn hóa khi tham gia giao thông. Qua đó đã thể hiện tác động tích cực, sức lan tỏa về ý thức, trách nhiệm xã hội của người dân trong đảm bảo trât tự an toàn giao thông. 

                                                                                                                                                                                                ​ Nguyễn Thị Bích Hằng

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập Thị trấn Long Giao
Bí thư huyện ủy Cẩm Mỹ Từ Nam Thành phát biểu tại Lễ công bố thành lập Thị trấn Long Giao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại Lễ công bố thành lập Thị trấn Long Giao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập Thị trấn Long Giao
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bí thư huyện ủy Cẩm Mỹ Từ Nam Thành tặng hoa Anh hùng LLVT tại buổi lễ
Thường trực huyện ủy Cẩm Mỹ tặng hoa chúc mừng Thị trấn Long Giao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng huyện Cẩm Mỹ
Các vị đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ công bố
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​