Thứ 6 - 26/02/2016
AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
TOÀN DÂN TÍCH CỰC HỌC BƠI PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC
HUYỆN CẨM MỸ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.

​Sáng ngày 01/7, huyện Cẩm Mỹ tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 và tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
Trong 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm toàn huyện thực hiện trên 14.000 ha, đạt 62% kế hoạch. Trong đó: diện tích cây lương thực, cây chất bột lấy củ trên 9.000 ha, cây công nghiệp hằng năm 870 hecta, cây thực phẩm gần 3.500 hecta….Tổng đàn gia súc vật nuôi sinh trưởng và phát triển ổn định, đàn dê trên 34.000 con, tăng 1.900 con so với cùng kỳ,  bò gần 20.000 con tăng 835 con so với cùng kỳ….Nhìn chung, từ đầu năm đến nay lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của huyện sinh trưởng và phát triển ổn định, sản xuất các vụ mùa đúng thời gian, diện tích một số loại cây trồng tăng, nhiều chương trình, chính sách được ban hành đi vào cuộc sống, các dịch bệnh heo tai xanh, lỡ mồm long móng được xử lý triệt để, công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi được thực hiện hiệu quả, đến nay chưa xảy ra trường hợp nhiễm bệnh. Bên cạnh thuận lợi cũng còn những khó khăn như các mô hình chuỗi liên kết chưa chặt chẽ, quá trình giải ngân chính sách hỗ trợ còn chậm, việc nâng cấp hệ thống nước sạch được đầu tư nâng cấp nhưng hiệu quả khai thác, sử dụng chưa cao...

2019 SO KET NGANH NN 6 THANG DAU NAM 2019.jpg
( Ông Nguyễn Văn Thắng, PCT UBND huyện khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018)

Dịp này, UBND huyện Cẩm Mỹ đã khen thưởng cho 5 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìn kiếm cứu nạn năm 2018.

Đinh Tài
 


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​