Thứ 6 - 26/02/2016
TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI BẢN LĨNH - TIÊN PHONG - SÁNG TẠO - ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”

Cải cách hành chính

XÃ XUÂN TÂY ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NĂM QUA

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong năm qua, công tác cải cách hành chính ở địa phương xã Xuân Tây

HUYỆN CẨM MỸ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ VÀ THẨM ĐỊNH BỔ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHÍNH QUYỀN CƠ SƠ NĂM 2019.

Sáng ngày 24/12, huyện Cẩm Mỹ tổ chức hội nghị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thẩm định bộ chỉ số cải cách hành chính

HỒ SƠ MẪU CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HUYỆN CẨM MỸ

Tải file

Hội thi cải cách hành chính, dân vận chính quyền, nông thôn mới xã Nhân nghĩa năm 2019

Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và tìm hiểu một số nội dung trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng như công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sáng

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ NHỮNG BUỔI TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY HUYỆN CẨM MỸ

Một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính cũng

HUYỆN CẨM MỸ TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2019 luôn được huyện Cẩm Mỹ quan tâm thực hiện. Huyện đã Ban

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 CẨM MỸ TẬP TRUNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ được các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã chú trọng triển khai quyết

UBND XÃ XUÂN TÂY – ĐƠN VỊ ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN CẨM MỸ

Thưa quý vị và các bạn! Với phương châm " Sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước", trong những năm qua, công tác Cải cách hành chính trên địa bàn xã Xuân Tây đã được Đảng ủy - UBND xã quan tâm chỉ đạo, triển khai

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 HUYỆN CẨM MỸ

Sáng ngày 5/3/2019, huyện Cẩm Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2019. Ông Trần Văn Chiến - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​