Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
Đồng chí Đỗ Quang Thúy, bí thư đảng ủy xã Xuân Tây học Bác xây dựng tập thể đoàn kết, phát triển

​Thấm nhuần lời dạy của Bác “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”,  đồng chí Đỗ Quang Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tây luôn là tấm gương sáng, tiêu biểu đi đầu trong thực hiện nêu gương thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đồng chí thực sự là trung tâm đoàn kết, chống các biểu hiện chia rẽ bè phái cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, xây dựng bộ máy chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân.
 
 2024 DONG CHI DO QUANG THUY 1.jpg
Đồng chí Đỗ Quang Thúy, bí thư đảng ủy xã Xuân Tây chủ trì cuộc họp Ban chấp hành đảng ủy xã định kỳ hàng tháng.
 
Với cương vị là bí thư, chủ tịch HĐND xã, đồng chí Đỗ Quang Thúy đã cùng BCH đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời đưa ra nhiều giải pháp đột phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phươngvới tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, đồng thời xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ. Bản thân đồng chí thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp tại địa phương. Thực thực hiện nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn và luôn chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình. Chủ trì các Hội nghị liên tịch, các kỳ họp HĐND xã theo thẩm quyền, đổi mới nâng chất lượng các kỳ họp HĐND xã, đôn đốc kiểm tra giám sát chính quyền trong quá trình thực hiện NQ của HĐND trên các lĩnh vực phát triển KTXH-ANQP của địa phương. Đồng chí Đỗ Quang Thúy, bí thư đảng bộ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ cho biết: “Tôi xác định 3 nội dung học tập và làm theo phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh . Nội dung thứ nhất là học tập, nội dung thứ 2 là làm theo, nội dung thứ 3 với cương vị là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải phát huy tính nêu gương. Từ nhận thức đó, trong những năm qua, tôi đã cùng tập thể cấp ủy và cả hệ thống chính trị luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh là việc cần thiết, hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay đối với địa phương của Xuân Tây. Với lý do đó, chúng tôi đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch xác với thực tế để triển khai rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và hệ thống chính trị và trong quần chúng Nhân dân. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của mọi người, mọi công dân và tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện chúng tôi gắn với những hoạt động thực tiễn để tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mang lại đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ngày càng nâng cao. Chúng tôi đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân và sự thống nhất trong toàn đảng Bộ nhất là tập thể cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục những khó khăn, tìm ra những giải pháp, các biện pháp hữu hiệu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chính quyền để đáp ứng được yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng trong tình hình hiện nay đối với đảng bộ cấp cơ sở. Lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội ở địa bàn xã nông thôn. Cái phương châm thực hiện của chúng tôi là cán bộ phải khiêm tốn, giản dị, gần gủi Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, kịp thời giải quyết các bức xúc của Nhân dân và linh hoạt trong lãnh đạp, trong quản lý, điều hành để làm sao đạt mục tiêu là lợi ích của người dân là trên hết. Thứ 2 là chúng tôi nhân rộng các mô hình trong phong trào thi đua, yêu nước lấy đó làm cơ sở tạo sự lan tỏa thu hút quần chúng Nhân dân tham gia tích cực. Đồng thời trong quá trình công tác, tôi cũng làm tốt khâu kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đốc thúc công việc, hướng dẫn, uốn nắn, chấn chỉnh lệch lạc để tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, quản lý điều hành của bộ máy chính quyền địa phương”.
 2024 DONG CHI DO QUANG THUY 2.jpg
Đồng chí Đỗ Quang Thúy, bí thư đảng ủy xã Xuân Tây tham quan các khu vườn mẫu trên địa bàn xã
 
Trong lãnh đạo, đồng chí luôn tập trung triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 và xây dựng Khu dân cư Kiểu mẫu. Lãnh đạo Đảng ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể, tập thể BCH Đảng ủy được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021-2022, Là đảng viên HTXSNV năm 2021. Là người đứng đầu có uy tín ở địa phương và trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương tin yêu, quý mến.
     Bà Nguyễn Thị Thanh Mến, người dân xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ bày tỏ: “Ông Đỗ Quang Thúy làm việc rất là gần dân. Khi ra một cái nghị quyết nào, ông sát sao với nghị quyết đó và luôn kiểm tra, đôn đốc để thực tốt nghị quyết của đảng bộ đã đề ra. Về đạo đức, tác phong, ông học tập tấm gương của Bác nên về tư cách đạo đức, nên đối với người dân ai cũng thấy mến. Tôi thấy một cán bộ là bí thư đảng ủy có tư tưởng đạo đức như vậy, dân rất là phấn khởi làm thế nào để đưa đời sống xã Xuân Tây đi lên xây dựng không chỉ xã Xuân Tây mà còn huyện Cẩm Mỹ ngày càng đi lên. Không chỉ đảng viên mà quần chúng Nhân dân cũng đã thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Bác”.
    Ông Nguyễn Văn Chuộng cũng bày tỏ niềm tin: “Ông Đỗ Quang Thúy là một người lãnh đạo tuyệt vời luôn gần gủi với Nhân dân. Luôn tươi cười, vui vẻ, tiếp xúc với Nhân dân rất đoàn kết, vui vẻ, ôn tồn, phân tích cho người dân chúng tôi rất là phấn khởi. Về phát triển nông thôn mới, trước kia đường xá sìn lầy, ông đã rất quan tâm, sâu sát đã làm tuyến đường cho toàn xã 100% bê tông hóa. Bà con Nhân dân chúng tôi rất phấn khởi, phát triển kinh tế, đời sống Nhân dân được nâng cao”.
    Với niềm tin yêu của Nhân dân, tin rằng sẽ là động lực để đồng chí Đỗ Quang Thúy, bí thư đảng ủy xã Xuân Tây tiếp tục rèn luyện, nêu gương Bác để luôn tạo được niềm tin của Nhân dân địa phương vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức cùng chính quyền địa phương thực hiện đạt hiệu quả các nghị quyết mà đảng bộ xã đề ra, xây dựng xã Xuân tây ngày càng giàu mạnh, văn minh.
 
THÚY HẰNG – NHẬT THANH
 
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

DU LỊCH CẨM MỸ

Phát huy truyền thống anh hùng, thanh niên huyện Cẩm Mỹ hăng hái lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Đại diện tân binh bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ giao nhận quân
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​