Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI bế mạc

​(ĐN)- Như tin đã đưa, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, trưa 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Tới dự phiên bế mạc có lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
DAI HOI DAI BIEU DANG BO TINH DN LAN THU XI BE MAC.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường phát biểu bế mạc đại hội

Tại phiên bế mạc, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Theo đó, hội nghị này đã bầu Ban TVTU gồm 14 đồng chí; đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI; các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Quản Minh Cường và Cao Tiến Dũng, tái đắc cử Phó bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị cũng bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 11 đồng chí; đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa X tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI.
Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 20 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
DAI HOI DAI BIEU DANG BO TINH DN LAN THU XI BE MAC 1.jpg
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Huy Anh

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh. Đại hội khẳng định, trong 5 năm qua mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước và của tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhất là tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh với quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cùng sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt được những kết quả rất quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được cũng còn những hạn chế, yếu kém. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đó là do bối cảnh tình hình chung của cả nước và của tỉnh còn nhiều khó khăn, song về nguyên nhân chủ quan là do một số nhiệm vụ, giải pháp sau khi có chủ trương chỉ đạo thống nhất, song trong khâu tổ chức thực hiện, việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chưa kịp thời. Tính chủ động của một số cấp ủy, tổ chức Đảng và năng lực quản lý, điều hành ở một số cấp chính quyền, ngành còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và người đứng đầu chưa thực hiện tốt quy chế nêu gương, quy chế dân chủ cơ sở. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, công tác quản lý đảng viên ở một số cấp ủy còn hạn chế.
DAI HOI DAI BIEU DANG BO TINH DN LAN THU XI BE MAC 2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới. Ảnh: Huy Anh

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trong 5 năm qua, Đại hội thống nhất rút ra 5 bài học kinh nghiệm, như phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để vận dụng phù hợp vào thực tiễn; mọi chủ trương, nghị quyết của cấp ủy phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và mọi nguồn lực trong nhân dân…
Đại hội cũng đã thống nhất quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong 5 năm tới là Đảng bộ tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm lãnh đạo bảo đảm sự phát triển toàn diện của tỉnh, thực hiện khát vọng trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của cả nước. Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế- xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng- an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.
DAI HOI DAI BIEU DANG BO TINH DN LAN THU XI BE MAC 3.jpg
Đoàn đại biểu đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đảng toàn quốc ra mắt đại hội. Ảnh: Huy Anh

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ phải được tiến hành đồng bộ với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong công tác và đời sống xã hội. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của các cấp ủy Đảng, thượng tôn pháp luật, không độc đoán chuyên quyền, phải thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế làm việc của cấp ủy.
Thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, các hành vi tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời, có kết quả những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân để củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền.
Bên cạnh đó, Đại hội cũng thống nhất về phương hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm 2020-2025. Trong đó tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản; ưu tiên phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở hình thành các khu (tổ hợp) công- nông nghiệp- dịch vụ ở các địa phương có điều kiện để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển ở từng địa bàn.
Chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp, giải pháp hiệu quả để thích ứng, phục hồi và phát triển sản xuất sau đại dịch Covid-19. Quan tâm đầu tư phát triển đối với các địa phương có tiềm năng và lợi thế; trong đó xác định các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch là hai địa phương có tiềm năng và dư địa lớn cần có cơ chế, chính sách đầu tư thỏa đáng; đồng thời xác định các trục (tuyến) để phát triển và đầu tư phát triển đối với các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế.
Chuẩn bị các nguồn lực để khai thác tốt lợi thế khi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng đưa vào khai thác. Xác định đây là vùng động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là dịch vụ logistics, dịch vụ bất động sản.
Phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tận dụng cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực ưu tiên. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong các tầng lớp nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh. Tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Đại hội còn thống nhất thông qua 4 lĩnh vực đột phá của tỉnh và 16 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó xác định 5 năm tới, huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; trọng tâm là hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn và giao thông kết nối vùng. Tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Phát triển thương mại, dịch vụ tổng hợp hiện đại mà tỉnh có lợi thế, trọng tâm là dịch vụ du lịch, dịch vụ logistics. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị.
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn tỉnh (GRDP), bình quân hàng năm trên 8,5%; bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 186 triệu đồng (tương đương 8 ngàn USD); tổng vốn đầu tư xã hội huy động trong 5 năm trên 500 ngàn tỷ đồng; đến cuối năm 2025, có 100% xã và  ít nhất 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25% số xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu và H.Xuân Lộc hoàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu…
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường nêu rõ, với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và kết quả thực hiện chương trình của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội vui mừng báo cáo với toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của tỉnh, cùng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đoàn kết, thống nhất, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, khai thác hiệu quả các nguồn lực, chăm lo cho con người phát triển toàn diện; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.
Ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức Đảng từ tỉnh đến chi bộ, nghiên cứu quán triệt sâu sắc nghị quyết, văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến toàn dân. Đồng thời, khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội.
Dịp này, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, được tổng số tiền trên 291 triệu đồng.
DAI HOI DAI BIEU DANG BO TINH DN LAN THU XI BE MAC 4.jpg
DAI HOI DAI BIEU DANG BO TINH DN LAN THU XI BE MAC 5.jpg
                                                                                                      Theo Báo Đồng Nai

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

DU LỊCH CẨM MỸ

Phát huy truyền thống anh hùng, thanh niên huyện Cẩm Mỹ hăng hái lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Đại diện tân binh bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ giao nhận quân
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​