Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
HUYỆN ỦY CẨM MỸ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN 01-KL/TW, NGÀY 18/5/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤCTHỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỂ ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (2021-2023)
Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 13/5/2024, Huyện ủy Cẩm Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vể đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Vũ Thanh Tùng- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Tấn Thìn- Phó bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lưu Văn Sửu- UVTV- Chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Lãnh đạo các đảng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; Bí thư, phó bí thư các Chi, Đảng trực thuộc huyện; Phó Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn.

2024-KL 01hình 1.png

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được xem phim phóng sự về kết quả qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ. Đồng chí Bùi Văn Thọ- UVTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông qua phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Kết luận luận luận 01-KL/TW trong thời gian tới. Các tham luận của các địa phương, đơn vị làm rõ hơn kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW trên địa bàn huyện. Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, định hướng các chi, đảng bộ cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin tuyên truyền của huyện tập trung tuyên truyền các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và các Chuyên đề hàng năm từ năm 2022-2024 do Tỉnh ủy Đồng Nai biên soạn. Chỉ đạo thực hiện kết hợp giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác được biểu hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết bị trong công việc, trong đời sống thường ngày; nhất là phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tương thân, tương ái, chung sức, đồng lòng cùng với chính quyền và Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp nhất. Trong công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số… Toàn huyện đã duy trì và thực hiện trên 100 mô hình, cách làm mới có hiệu quả và có sức lan tỏa trên các lĩnh vực xây dựng đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới. 

Một trong những kết quả nổi bật thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn huyện là việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi, đảng bộ cơ sở đã có sự sáng tạo trong tuyên truyền, triển khai đến các đảng viên, công chức, viên chức bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tạo và duy trì hoạt động trên 100 trang facebook, fanpage để thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Việc tuyên truyền trên mạng xã hội là một kênh truyền thông mới, giúp lan tỏa, tiếp cận đến được nhiều đối tượng thuộc các thành phần khác nhau: từ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đến người dân. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu quán triệt và thực hiện tốt Quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương với phương châm nêu gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; làm gương cho cấp dưới và Nhân dân noi theo. Hầu hết cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện đã nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong tác phong, đạo đức, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thường xuyên nêu gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm; có tác phong sâu sát sát hướng về cơ sở cơ sở, giải quyết các vấn đề vướng mắc từ cơ sở, tập trung chỉ đạo quyết liệt các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân quan tâm, công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần ngăn chặn vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ giáo Hội nghị, đ/c Vũ Thanh Tùng- Phó bí thư thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp ủy trực thuộc, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi sâu vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, tiếp tục là việc làm quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị; Chú trọng, tập trung làm tốt hơn nữa 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động, việc làm thiết thực, cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn...

2024-KL 01hình 2.png

Đ/c Lưu Văn Sửu - Chủ tịch HDND huyện trao Giấy khen cho các tập thể  có thành tích xuất sắc trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2021-2023)

Dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 15 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Miinh giai đoạn (2021-2023) .

​Phương Huyền

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

DU LỊCH CẨM MỸ

Phát huy truyền thống anh hùng, thanh niên huyện Cẩm Mỹ hăng hái lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Đại diện tân binh bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ giao nhận quân
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​