Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số - một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính huyện Cẩm Mỹ năm 2024

​Việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được xem là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ năm 2024. Với mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả điều hành, hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Mục tiêu cụ thể huyện Cẩm Mỹ đề ra trong năm 2024 nhằm xây dựng và phát triển chính quyền diện tử, chính quyền số là đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin vận hành thông suốt, kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đang quản lý. Đổng thời, huyện có 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến; 100% các thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến các hồ sơ thủ tục hành chính đạt tối thiểu 15% tại cấp huyện, cấp xã. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 40% tại cấp huyện và 30% tại cấp xã. Bên cạnh đó, huyện cũng đặt mục tiêu 100% hồ sơ công việc tại huyện và 100% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% lãnh đạo huyện, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn sử dụng chữ ký số trong xử lý, điều hành công việc.
Để đạt được các mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, huyện Cẩm Mỹ đã chú trọng đảm bảo các hạ tầng nền tảng và môi trường pháp lý phát triển chính quyền điện tử của huyện. Cụ thể là đảm bảo hạ tầng trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu sử dụng của cơ quan hành chính nhà nước và phát triển các ứng dụng nghiệp vụ, chuyên ngành trong triển khai chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Song song đó, đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của huyện; triển khai các chính sách, văn bản pháp luật của tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; phối hợp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ công chức, viên chức; tham mưu, triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của huyện, Tổ công nghệ số cộng đồng.
Bên cạnh đó, việc xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu, ứng dụng quản lý nội bộ cũng được huyện quan tâm. Huyện sẽ khẩn trương triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được phê duyệt; đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, phân tích dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành giữa các cơ quan, đơn vị trong huyện, giữa huyện với tỉnh. Nỗ lực hoàn thành việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân như hộ tịch, đất đai, lao động, thương binh và xã hội vv... Thời gian tới, huyện tiếp tục hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc, Kho lưu trữ điện tử, đảm bảo đáp ứng các quy định về văn thư, lưu trữ; triển khai quy định về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, kết nối hệ thống quản lý văn bản với Một cửa điện tử của tỉnh, Kho lưu trữ lịch sử của tỉnh để thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính; cấp phát đầy đủ chữ ký số cho lãnh đạo huyện, phòng và cấp xã. Ngoài ra, huyện còn chuẩn hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chế độ báo cáo, đảm bảo sự thống nhất dữ liệu, tổng hợp, khai thác thông tin kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát. Tập trung hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
 
 2024 CAN BO XA XUAN TAY HUONG DAN NGUOI DAN CAI DAT MA DINH DANH DIEN TU.jpg
Cán bộ, công chức UBND xã Xuân Tây hướng dẫn người dân cài đặt mã định danh điện tử

Cũng trong năm 2024, huyện đẩy mạnh phát triển các ứng dụng hỗ trợ người dân doanh nghiệp. Theo đó, huyện tiếp tục hoàn thiện Trang thông tin điện tử của huyện về giao diện, chức năng, thao tác, đảm bảo thuận tiện hơn trong quá trình nộp hồ sơ, nhận kết quả hồ sơ dịch vụ công, đảm bảo việc tiếp nhận xử lý hồ sơ được thông suốt. Triển khai đồng bộ việc thanh toán trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của huyện, qua các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, xã, thị trấn. Đồng thời, huyện cũng triển khai mô hình dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng cường mức độ công khai, minh bạch của chính quyền địa phương; mở rộng các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia giám sát các hoạt động xây dựng, thực thi chính sách pháp luật, ra quyết định của cơ quan nhà nước.
Ngoài ra, huyện Cẩm Mỹ sẽ tiếp tục kiện toàn, nâng cấp Trang thông tin cải cách hành chính, Trang thông tin điện tử để cập nhật, cung cấp công khai thông tin về cải cách hành, chính giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Với những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cùng với những nỗ lực và quyết tâm của chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tin rằng công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn sẽ đạt được những kết quả nhất định vào cuối năm 2024.
LÂM NGÂN
 
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

DU LỊCH CẨM MỸ

Phát huy truyền thống anh hùng, thanh niên huyện Cẩm Mỹ hăng hái lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Đại diện tân binh bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ giao nhận quân
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​