Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
XÃ THỪA ĐỨC TÍCH CỰC THAM GIA CHUYỂN ĐỔI SỐ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”(gọi tắt là Đề án 06); Tổ công tác Đề án 06 xã Thừa Đức trong năm 2023 đã tập trung thực hiện đạt hiệu quả công tác này và là một trong những xã điển hình của huyện thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra, được UBND huyện tặng giấy khen có thành tích trong cao điểm thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp CCCD và định danh điện tử năm 2023.2023 td de an o6.jpg
(Công an xã Thừa Đức phối hợp các ban ngành, đoàn thể xã cài đặt mã định danh điện tử mức độ 2 cho người dân trên địa bàn xã)

 
Để thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác và Các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành, trong năm 2023, UBND xã Thừa Đức đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 07/4/2022về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Thừa Đức; Ban ban hành các Quyết định số 52, 53, 54, 55, 56/QĐ-UBND ngày 27/04/2022 của xã Thừa Đức về việc thành lập các Tổ công tác thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Thừa Đức (gọi tắt là Đề án 06);Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Thừa Đức. Xã đã thành lập Tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2023 với 5 tổ công tác của xã và 4 Tổ công tác ấp để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện việc cài đặt định danh điện tử mức độ 2 theo đề án 06 xã.
Đến nay, UBND xã Thừa Đức đã triển khai thực hiện 12/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử. Song song đó, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, xã đã thực hiện tuyên truyền trên địa bàn toàn xã và các ấp bằng các hình thức như tuyên truyền bằng trang Zalo, Facebook, Official của Công an xã; mạng xã hội; tuyên truyền qua băng rôn, các cuộc họp tổ nhân dân... Từ đó nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia thực hiện việc thực hiện đăng ký định danh điện tử, góp phần cùng xã Thừa Đức hoàn thành việc Thông báo số định danh cá nhân cho 100% công dân trên địa bàn. Riêng việc thông báo số định danh cá nhân cho công dân từ 5 đến 11 tuổi đã thực hiện in biểu mẫu Thông báo số định danh cá nhân (quy định theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an) đạt tỉ lệ 100%; đã cập nhật 756/756 trường hợp chưa cập nhật CMND 9 số; rà soát 02/02 trường hợp hộ trên một chủ hộ hoặc không có chủ hộ; xóa 110 trường hợp trùng thông tin; điều chỉnh thông tin quê quán cho 160 trường hợp; thông báo số định danh đã được sửa cho công dân; làm sạch dữ liệu bảo hiểm xã hội; cập nhật thông tin người cao tuổi; cập nhật thông tin Hội nông dân; cập nhật thông tin cựu chiến binh.
Trong thời gian tới, xã đẩy nhanh tiến độ kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hoàn thành triển khai 12 dịch vụ công thiết yếu theo chức năng và thẩm quyền của UBND xã. Trong đó tập trung vào việc triển khai dịch vụ công đối với thủ tục Đăng ký, cấp biển số mô tô và xe gắn máy.
                                                                                 
                                                          THÚY HẰNG – ĐẶNG HÙNG
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

DU LỊCH CẨM MỸ

Phát huy truyền thống anh hùng, thanh niên huyện Cẩm Mỹ hăng hái lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Đại diện tân binh bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ giao nhận quân
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​