Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
XÃ THỪA ĐỨC TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Xác định việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước là điều hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nội bộ của cơ quan Nhà nước và giữa cao quan Nhà nước với nhau, trong giao dịch của cơ quan Nhà nước với tổ chức và cá nhân, hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính và đảm bảo công khai, minh bạch. Nên từ đầu năm đến nay, UBND xã Thừa Đức đã tập trung triển khai quán triệt, cán bộ công chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính Nhà nước.
2023UNG DUNG CONG NGHE THONG TIN THUA DUC.jpg
(Xã Thừa Đức tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính)

 

UBND xã phân công cán bộ, công chức phụ trách hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Bộ phận một cửa xã, và chỉ đạo cán bộ Đài truyền thanh xã tiếp tục thông báo về việc tăng cường thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên loa truyền thanh để người dân, doanh nghiệp được biết để thực hiện, bước đầu đem lại kết quả thiết thực.
100% văn bản, tài liệu, hồ sơ được trao đổi, gửi - nhận giữa UBND xã với các phòng ban chuyên môn và UBND huyện (có tham gia hệ thống thông tin điều hành I-office) bằng văn bản điện tử, ngoài văn bản giấy; trừ văn bản “mật”; 9/9 công chức xã sử dụng phần mềm (I-office) quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc hành chính và tỷ lệ cán bộ không chuyên trách xã sử dụng đạt 100%.        
Công tác giải quyết hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn xã cũng đạt kết quả cao. Trong đó dịch vụ công mức độ 3 gồm 06 thủ tục là Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, Thủ tục đăng ký khai tử, Thủ tục đăng ký kết hôn, Thủ tục đăng ký lại kết hôn, Thủ tục đăng ký lại khai sinh và Thủ tục đăng ký lại khai tử và Dịch vụ công mức độ 4 gồm 04 thủ tục là Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch, Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng.
Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã phối hợp triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO, ISO điện tử trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm hiện có kết hợp với các ưu điểm của Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. Đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần vào việc giải quyết nhanh gọn, chính xác, kịp thời, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, trong đó thực hiện việc thu phí điện tử qua phần mềm.
Cùng với đó, thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 18/01/2021, về việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ giai đoạn 2020 – 2025, UBND xã Thừa Đức đã ban hành kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 27/01/2021 về thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương trên địa bàn xã Thừa Đức giai đoạn 2021 – 2025. UBND xã chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Tỉnh. Đến nay, kết quả thủ tục hành chính các lĩnh vực được số hóa và cập nhật trên trên Cổng Dịch vụ công Tỉnh. Đồng thời, thực hiện việc lấy ý kiến của người dân về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, thông qua quét mã QR, qua đó nhằm đánh giá thái độ, tính trách nhiệm và năng lực thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.
Trên cở sở Nghị định số 61/2018/QĐ-UBND ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ), UBND xã đã thường xuyên rà soát niêm yết công khai, minh bạch các quy trình, biểu mẫu, thủ tục hành chính; nội quy làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai số điện thoại đường dây nóng theo quy định. Và thực hiện niêm yết trên bảng niêm yết thủ tục hành chính thông qua quét mã QR để người dân dễ dàng tra cứu.
Bên cạnh đó, UBND xã đã ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Đồng Nai trong việc xử lý, điều hành công việc tại cơ quan. Đến nay có 23/23 cán bộ, công chức sử dụng phẩn mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh Đồng Nai, đạt tỷ lệ 100%.     

THÚY HẰNG – ĐẶNG HÙNG

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

Phát huy truyền thống anh hùng, thanh niên huyện Cẩm Mỹ hăng hái lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Đại diện tân binh bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ giao nhận quân
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​