Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
KINH NGHIỆM GIỮ VỮNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

​Huyện Cẩm Mỹ được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 tại Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 22/3/2018. Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, ngay sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, ngày 16/5/2018 Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/HU về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng thực hiện Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao ở các xã trong giai đoạn 2018- 2020; Kế hoạch số 106-KH/HU ngày 29/5/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời báo cáo đề xuất, tranh thủ sự chỉ đạo của tỉnh và đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể; tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động và từng bước trở thành phong trào sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Diện mạo nông thôn của huyện có nhiều thay đổi và khởi sắc.

Đến nay, toàn huyện có 11/12 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (riêng xã Thừa Đức đã hoàn thành hồ sơ trình Hội đồng thẩm định tinh để xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023), 04/12 xã (Xuân Quế, Lâm San, Xuân Tây, Xuân Bảo) đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và có 05 Khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí tạm thời của UBND tỉnh. Trong năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo UBND huyện, Đảng bộ các xã tập trung rà soát đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện hoàn thành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Nông thôn mới, huyện Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

2023-giu vung NTM.png
Khu dân cư kiểu mẫu tại xã Sông Ray

Qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo để duy trì và giữ vững những kết quả nêu trên, địa phương đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, công tác tuyên truyền để người dân, các tổ chức, đơn vị hiểu rõ về nội dung chương trình NTM là khâu quyết định; thông qua đó để cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và người dân hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đây là chương trình lớn mang tính tổng hợp về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, do đó đòi hỏi phải vào cuộc với một tinh thần “Trách nhiệm - Đồng thuận - Hành động” của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân mà người dân được xác định đóng vai trò là chủ thể.

Thứ hai, để xây dựng nông thôn mới phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, đặc biệt là vai trò của người đúng đầu, đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị là nhân tố quyết định sự thành công của chương trình. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện và kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đã giao đối với từng thành viên của Ban chỉ đạo và các tổ chức đoàn thể. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch chi tiết có lộ trình, thời gian, giải pháp cụ thể; kế hoạch phải có sự thống nhất giữa huyện và xã để triển khai thực hiện đồng bộ. 

Thứ ba, đa dạng hoá việc huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới theo phương châm "Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần thiết". Việc sử dụng nguồn lực vào các công trình công cộng phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có giám sát cộng đồng, đảm bảo công khai, minh bạch; qua đó đã thực hiện tốt quy chế dân chủ và công tác huy động xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn ngày càng củng cố và phát triển.

Thứ tư, tiến trình xây dựng nông thôn mới nhanh hoặc chậm, điều có tính quyết định của công tác tổ chức cán bộ. Qua thực tế cho thấy xã nào có tinh thần đoàn kết thống nhất tốt trong nội bộ, người đứng đầu vào cuộc quyết liệt, cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể tích cực quan tâm chỉ đạo, cán bộ đảng viên tâm huyết thì nơi đó phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao. Do vậy, huyện luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc trên cơ sở phải sâu sát, cụ thể với từng việc; làm việc gì phải có kế hoạch, đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo công việc phải hoàn thành đúng hạn.

Thứ năm, Tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nông thôn, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; trên cơ sở tổ chức lại sản xuất theo quy hoạch, tăng cường cơ giới hóa các khâu sản xuất, chế biến, ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành các vùng chuyên canh, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm; tăng thu nhập cho nhân dân để đời sống nông dân được cải thiện, có tích lũy để tiếp tục đóng góp, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng huyện Cẩm Mỹ đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. 

Văn Tường


Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

Phát huy truyền thống anh hùng, thanh niên huyện Cẩm Mỹ hăng hái lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Đại diện tân binh bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ giao nhận quân
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​