Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Xác định Công tác cải cách hành chính là bước đột phá trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) trên địa bàn huyện. Trong thời gian qua, Thực hiện chỉ đạo của BHXH Đồng Nai, UBND huyện về cải cách hành chính, BHXH huyện Cẩm Mỹ tích cực chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện cải cách hành chính. Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành đồng bộ, thống nhất ở các lĩnh vực: Thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
2023 CCHC TRONG LV BHXH.jpg
BHXH tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân

 

Trong năm 2023, Căn cứ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Mỹ đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BHXH ngày 10/01/2023 về công tác CCHC năm 2023, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tạo thuận lợi để các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Việc chỉ đạo, điều hành công tác CCHC tiếp tục được BHXH huyện Cẩm Mỹ quan tâm, chỉ đạo trong đó tập trung vào việc rà soát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH tỉnh ban hành để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế phù hợp với văn bản cấp trên và tình hình thực tiễn tại địa phương; Triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) theo đúng quy định.
Chú trọng công tác chỉ đạo, nhằm đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong cơ quan về công tác CCHC. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện CCHC trong nội bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của Ngành, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; qua đó mỗi đơn vị và công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia thực hiện, giám sát quá trình thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính của BHXH huyện Cẩm Mỹ.
Hiện nay, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ của BHXH huyện đều được thực hiện trên phần mềm, giúp cho công tác quản lý, thống kê, báo cáo được chính xác và kịp thời. Đã thực hiện giao dịch điện tử trên hầu hết mọi lĩnh vực; triển khai phần mềm giám định BHYT đảm bảo quyền lợi cho nhân dân và quản lý quỹ BHYT đạt hiệu quả; phát huy hiệu quả ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số và gia tăng số thủ tục hành chính (TTHC) giao dịch điện tử dành cho cá nhân, giúp minh bạch thông tin và tạo thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT.
Tiếp tục duy trì 100% đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT giải quyết chế độ BHXH ngắn hạn; 100% đơn vị nộp hồ sơ và nhận kết quả TTHC qua bưu điện; 100% cơ sở KCB BHYT đã liên thông và gửi dữ liệu hàng ngày lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT; duy trì thực hiện 02 TTHC liên thông (Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi và Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí ); triển khai thực hiện các TTHC trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công ngành BHXH.
Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT, khi đến thực hiện thủ tục cấp lại thẻ BHYT tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện trong trường hợp do hỏng, mất, không thay đổi thông tin, BHXH huyện thực hiện cấp trả ngay cho người tham gia.
Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả về CCHC trong lĩnh vực BHXH trên địa bàn huyện, Bảo hiểm xã hội huyện Tiếp tục, triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số, Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại, duy trì, tổ chức và triển khai có hiệu quả phương thức, quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục đề xuất thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan BHXH cấp huyện góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Tăng cường truyền thông về nội dung các dịch vụ công trực tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp, lợi ích khi người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Ngành Bảo hiểm xã hội đối với cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia và trên cổng dịch vụ công của Ngành Bảo hiểm xã hội. Nâng cao chất lượng, ý thức phục vụ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ viên chức nhằm từng bước xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp, người lao động và nhân dân./.

 
MINH NGUYỆT

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

Phát huy truyền thống anh hùng, thanh niên huyện Cẩm Mỹ hăng hái lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa động viên thanh niên huyện Cẩm Mỹ lên đường nhập ngũ
Đại diện tân binh bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lễ giao nhận quân
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​