CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN (01/01/2004 - 01/01/2019) - * - * - NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ VIII NĂM 2018 - * - * -

THĂM DÒ Ý KIẾN

Số lượt truy cập

completely free


 

 Văn bản quy phạm pháp luật

 
Kết luận thanh tra Tài chính thu, chi ngân sách trường tiểu học Xuân Tây, xã Xuân Tây (06/09/2018 1:44 CH)
tải file
Kế hoạch thực hiện công tác CCHC huyện Cẩm Mỹ năm 2018 (19/01/2018 11:50 SA)
tải file
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Mỹ năm học 2017-2018 (đợt 2) (19/01/2018 11:48 SA)
tải file
Quy chế quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ (26/09/2017 8:28 SA)
tải file
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 (26/09/2017 8:28 SA)
tải file
Quyết định duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Công viên văn hóa Sông Ray (15/08/2017 10:19 SA)
download file
Triển khai, thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 (10/05/2017 1:50 CH)
download file
Triển khai Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016- 2020 (03/05/2017 8:34 SA)
download file
Quy chế về tổ chức hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cẩm Mỹ (30/03/2017 3:23 CH)
Quy chế về tổ chức hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cẩm Mỹ
Văn bản Tuyên truyền các ngày lễ lớn 2017 (23/02/2017 3:34 CH)
download file
Kế hoạch thi hành pháp luật về vi phạm hành chính năm 2017 (23/02/2017 3:34 CH)
download file
Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2017 (22/02/2017 2:08 CH)
download file
Kế hoạch và Đề cương tuyên truyền 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Trinh (09/02/1907-09/02/1917) (17/01/2017 10:31 SA)
download
Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2017 của UBND huyện Cẩm Mỵ (17/01/2017 10:21 SA)
download
Văn bản UBND huyện về Quan lý xe thô sơ và kiểm soát trọng tải xe (17/01/2017 10:21 SA)
download
1 - 15 Next