Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
THỊ TRẤN LONG GIAO: CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỂ PHỤC VỤ TỐT HƠN CHO NGƯỜI DÂN

Nhận thức việc cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH ở địa phương. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Long Giao đã tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực hoạt động của cấp ủy, chính quyền thị trấn.

2022 TT LG CHU TRONG CONG TAC CCHC DE PHUC VU TOT HON CHO NGUOI DAN.jpg

(Thành viên đoàn kiểm tra kiểm tra cải cách hành chính huyện Cẩm Mỹ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND thị trấn Long Giao trong 6 tháng đầu năm 2022)
 

Để triển khai hiệu quả công tác CCHC, UBND thị trấn luôn quan tâm chỉ đạo bộ phận chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền CCHC; bởi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm truyền tải những nội dung cơ bản về các kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, huyện và thị trấn đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị trấn đã thực hiện tốt việc trực, tiếp nhận và trả kết quả; đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ.

Song song đó, UBND thị trấn đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại theo quy định tại nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Trong đó, các thành viên là cán bộ, công chức có liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể . Cán bộ, công chức chuyên môn xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của mình, đồng thời tham mưu cho UBND thị trấn ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách và tập trung vào các nội dung chính như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; CCHC công và hiện đại hóa nền hành chính... Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một khâu quan trọng của tiến trình CCHC tại thị trấn.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND thị trấn đã kịp thời ban hành các kế hoạch về thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. UBND thị trấn triển khai 29 thủ tục hành chính liên thông, 100% các thủ tục hành chính được niêm yết tại Bộ phận một cửa. UBND thị trấn đã niêm yết công khai đường dây nóng, hộp thư góp ý, hồ sơ mẫu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 86,3%, hồ sơ đúng hạn đạt 89,6%, hồ sơ trễ hạn 10,3%. Có 86 hồ sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích, 323 hồ sơ trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, đạt 24,3% trên tổng số hồ sơ.
Để cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ hiệu quả công tác CCHC cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; UBND thị trấn đã tập trung làm tốt các công tác như: quan tâm công tác nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo thuận lợi nhất cho người dân; tăng cường tuyên tuyền, giáo dục về nhận thức nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính. Từ đó, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. 
Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động CCHC cũng được UBND thị trấn đẩy mạnh. Hiện nay UBND thị trấn đang thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 2015. Đồng thời trang bị hệ thống mạng Internet cho toàn cơ quan; cán bộ, công chức UBND thị trấn đều được cài đặt và thực hiện hệ thống văn phòng điện tử tại UBND thị trấn. Qua đó đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong cơ quan.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã thời gian qua còn gặp một số khó khăn như: tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ ba còn thấp, một số hồ sơ đã trả cho người dân nhưng chậm xử lý trên phần mềm nên dẫn đến hồ sơ trễ hạn.
Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trong thời gian tới thị trấn Long Giao tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quán triệt, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính.  Duy trì tốt lịch trực và tiếp nhận hồ sơ cũng như thực hiện tốt chế độ tiếp công dân. Mọi thủ tục hành chính của các tổ chức, công dân đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật. Tập trung công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước, trong đó chú trọng tuyên truyền dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ công qua bưu chính công ích. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC và trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính. Ngoài ra, UBND thị trấn cũng đã kiến nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng mới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để có không gian rộng, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ tốt hơn cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp thi tham gia thực hiện thủ tục hành chính.

Trương Minh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Long Giao

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Đồng chí Võ Thị Ngọc Lắm –UVTVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện trao 2 phần quà của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng cho 2 giáo viên mầm non vượt khó
Đồng chí Võ Thị Ngọc Lắm –UVTVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Huỳnh Tấn Thìn – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa và quà tri ân cán bộ, quản lý ngành giáo dục đã nghỉ hưu
Đồng chí Lưu Văn Sửu – UVTVHU- Chủ tịch HĐND huyện trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể
Đồng chí Huỳnh Tấn Thìn - Chủ tịch UBND huyện và Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo Bùi Thị Vinh trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể và cá nhân
Hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn cơ sở các trường học trên địa bàn huyện tham dự buổi lễ
Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục huyện Cẩm Mỹ
Các vị là lãnh đạo phòng giáo dục qua các thời kỳ, cán bộ quản lý ngành giáo dục đã nghỉ hưu, Hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn cơ sở các trường học trên địa bàn huyện tham dự buổi lễ
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Ngọc Lắm- Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Khu phố Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​