Thứ 6 - 26/02/2016
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
CẨM MỸ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2022 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”

​Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tạo đột phá trong đổi mới hoạt động GD&ĐT; đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực GD&ĐT; Tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. UBND huyện Cẩm Mỹ vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”.
2022 chuyen doi so.jpg

Theo đó, mục tiêu chung của đề án nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên và toàn xã hội về các nội dung của chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, nhất là vai trò, ý nghĩa, các nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số, làm cơ sở để huy động sức mạnh tổng thể, giúp quá trình triển khai được thuận lợi, đồng bộ. Chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục nhằm kế thừa và phát triển ứng dụng CNTT và truyền thông trên nền tảng công nghệ số, công nghệ thông minh, góp phần xây dựng Ngành GD&ĐT hiện đại, chất lượng, hiệu quả và từng bước hội nhập quốc tế; hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận giáo dục và được học tập, nâng cao trình độ liên tục, suốt đời; góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực cho huyện theo định hướng kinh tế tri thức, kinh tế số.
Trên cơ sở đó, từ nay đến đến năm 2025 huyện Cẩm Mỹ phấn đấu: Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày đối với mỗi nhà giáo và người học.
Đối với tiếp cận giáo dục trực tuyến: Phấn đấu có trên 80% học sinh và mỗi nhà giáo có đủ điều kiện về phương tiện, đường truyền, phần mềm) tham gia có hiệu quả các hoạt động dạy và học trực tuyến.
Hình thành, tiếp cận một số nền tảng dạy và học trực tuyến là sản phẩm trong nước, được trên 80% học sinh sử dụng. Hình thành kho học liệu trực tuyến trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung đáp ứng các yêu cầu về tài liệu học tập cho trên 80% nội dung chương trình giáo dục phổ thông hiện hành;
Phấn đấu tỷ trọng nội dung chương trình giáo dục phổ thông được triển khai dưới hình thức trực tuyến phấn đấu đạt trung bình 5% ở bậc tiểu học, 10% ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trong số người học lấy văn bằng đại học thứ hai, có ít nhất 50% theo học hình thức trực tuyến (với thời lượng trực tuyến chiếm hơn 50%).
Đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành dựa trên công nghệ và dữ liệu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ của Nhà nước và các cơ sở giáo dục
100% cơ sở giáo dục áp dụng hệ thống quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu và công nghệ số, trong đó: Có 100% người học, 100% nhà giáo được quản lý bằng hồ sơ số với định danh thống nhất toàn quốc; Trên 80% cơ sở vật chất, thiết bị và các nguồn lực khác phục vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu được quản lý bằng hồ sơ số.
Hệ thống thông tin quản lý toàn ngành giáo dục được thiết lập riêng và vận hành hiệu quả, trong đó: Cơ sở dữ liệu toàn ngành được xây dựng hoàn thiện, kết nối thông suốt với tất cả các cơ sở giáo dục đảm bảo cung cấp thông tin quản lý đầy đủ, tin cậy và kịp thời, được kết nối và chia sẻ hiệu quả với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Các cơ quan quản lý giáo dục từ huyện tới các địa phương được vận hành chủ yếu dựa trên dữ liệu và công nghệ số, trong đó 80% hồ sơ công việc tại cấp phòng được giao dịch và giải quyết trên môi trường số (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).
Đối với dịch vụ hỗ trợ người học, người dân: phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tỷ lệ người học, phụ huynh hài lòng về chất lượng dịch vụ trực tuyến của các cơ sở giáo dục đạt trung bình 90%. Tỷ lệ tổ chức, cá nhân hài lòng về chất lượng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan quản lý giáo dục đạt trung bình 90%.
Trên cơ sở thành quả đạt được đến năm 2025, huyện Cẩm Mỹ đã đề ra định hướng đến năm 2030. Cụ thể: Tiếp tục hoàn thiện nền tảng dạy và học trực tuyến quốc gia tích hợp kho học liệu số hỗ trợ 100% người học và nhà giáo tham gia có hiệu quả các hoạt động giáo dục trực tuyến, đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập cho toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông. 100% nguồn lực giáo dục, chương trình giáo dục và đối tượng giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được quản lý trên môi trường số, kết nối thông suốt toàn ngành và liên thông với các cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia.
Để thực hiện hiệu quả đề án, UBND huyện đặt ra yêu cầu việc triển khai thực hiện phải được tiến hành theo lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chuyển đổi số trong GD&ĐT phải được thiết kế đồng bộ, bao quát, có hệ thống trong tổng thể Chương trình chuyển đổi số quốc gia; được triển khai từng bước có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao trong từng giai đoạn.
 
MINH NGUYỆT
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Thị Ngọc Lắm trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, kiêm Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Nguyễn Văn Hùng trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Sửu trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Tấn Thìn tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Bí thư Huyện ủy Từ Nam Thành trao giấy khen cho tập thể có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Thị Ngọc Lắm tặng hoa cho các đồng chí tham gia buổi tọa đàm
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm tại buổi Lễ
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm tại buổi Lễ
Các vị đại biểu tham dự buổi Lễ
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Ngọc Lắm- Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​