Thứ 6 - 26/02/2016
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
QUAN TÂM CHĂM LO HƠN NỮA CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI ĐỊA PHƯƠNG, TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT CHO CÁC EM HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP TRONG NHIỆM KỲ 2022 - 2027.

​Đó là lời phát biểu chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Tấn Thìn – Phó bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ tại Đại hội Hội khuyến học huyện Cẩm Mỹ khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 vừa được tổ chức ngày 30.6 vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp luôn được Đảng và nhà nước ta quan tâm, tạo mọi điều kiện hoạt động, bởi vì đó là một công tác quan trọng hàng đầu, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước.
2022 CHAM LO CONG TAC KHUYEN HOC KHUYEN TAI.jpg
(Đồng chí Huỳnh Tấn Thìn – Phó bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội cựu chiến binh huyện Cẩm Mỹ, nhiệm kỳ 2022 -2027)
 
    Xác định việc xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục, là điều kiện cơ bản để phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, trong các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động hàng năm của Huyện ủy, UBND huyện đều có sự chỉ đạo thực hiện các hoạt động về giáo dục như khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm thực hiện đạt được hiệu quả cao nhất. Các hoạt động của hội Khuyến học huyện trong nhiệm kỳ qua đã góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học của huyện. Các phong trào này thực sự trở thành hạt nhân của cuộc vận động xây dựng xã hội học tập, xây dựng gia đình văn hóa, xoá đói giảm nghèo, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong các cộng đồng dân cư. Việc xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài ở các cấp hội rất đa dạng, phong phú đã góp phần động viên các em học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi vươn lên đã phần nào chia sẻ bớt khó khăn cho các em học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cắp sách đến trường, mang lại sự công bằng trong học tập, thúc đẩy truyền thống hiếu học của huyện nhà. Bên cạnh đó hoạt động của các cấp hội ngày càng đạt kết quả tích cực.Với chức năng khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học trong huyện cũng đã tạo ra một sân chơi bổ ích nhằm phát hiện, khuyến khích tài năng ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là tài năng trẻ nhằm bổ sung cho huyện một nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương, đất nước.
 
Để công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội Khuyến học huyện cần tập trung thực hiện tốt một số công việc đó là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp  Nhân dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp, các Trung tâm học tập cộng đồng, đảm bảo tổ chức ngày càng vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo vai trò nòng cốt trong cuộc vận động toàn dân tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Chủ động, tích cực hơn nữa trong các hoạt động hỗ trợ trường, lớp học thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt"; duy trì, thực hiện tốt công tác khen thưởng học sinh giỏi, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, với nhiều hình thức thiết thực, cụ thể trong việc vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đẩy mạnh phát triển quỹ, mở rộng đối tượng khuyến học, khuyến tài; tích cực nhân rộng các điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài, tạo sức lan toả sâu rộng trong đời sống xã hội; gắn phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn, tổ nhân dân, xã, thị trấn,... khuyến học, khuyến tài và từ những kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua, Hội Khuyến học huyện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.
Đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tin tưởng rằng với sự quan tâm và ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước, sự hỗ trợ của các tổ chức, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Khuyến học, cùng với sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của các hội viên, công tác Khuyến học trong nhiệm kỳ tới sẽ gặt hái được nhiều thành công góp phần xây dựng huyện Cẩm Mỹ ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.
 
THÚY HẰNG
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Thị Ngọc Lắm trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, kiêm Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Nguyễn Văn Hùng trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Sửu trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Tấn Thìn tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Bí thư Huyện ủy Từ Nam Thành trao giấy khen cho tập thể có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Thị Ngọc Lắm tặng hoa cho các đồng chí tham gia buổi tọa đàm
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm tại buổi Lễ
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm tại buổi Lễ
Các vị đại biểu tham dự buổi Lễ
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Ngọc Lắm- Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​