Thứ 6 - 26/02/2016
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC NGÀY CÀNG ĐI VÀO CUỘC SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM MỸ

​Trong 20 năm qua từ 2005 đến năm 2022, các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác được triển khai thực hiện tại tất cả các xã theo kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Giám đốc Chi nhánh và Chủ tịch UBND huyện giao hàng năm; năm 2005 cho vay 2 chương trình tín dụng là hộ nghèo và giải quyết việc làm, qua từng năm đã mở rộng cho vay các chương trình tín dụng chính sách, đến năm 2022 đang thực hiện cho vay 13 chương trình tín dụng.
2022 NGAN HANG CSXH HUYEN 1.jpg
(Giải Ngân chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm và chương trinh cho vay học sinh sinh viên tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cẩm Mỹ)

Sau 20 năm thực hiện, các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đã có trên 55 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cẩm Mỹ với số tiền trên 920 tỷ đồng để tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư cho con em học tập, giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về đời sống. Và tính đến 31/5/2022 có toàn huyện có gần 13 ngàn hộ gia đình đang vay vốn với số tiền trên 329 tỷ đồng. Để tìm hiểu thêm về vấn đề thực hiện chính sách ưu đãi tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cần vốn trên địa bàn huyện, chung tôi đã có cuộc trao đổi với ông Võ Văn Song – Giám đốc Ngân hàng chính sách và xã hội huyện Cẩm Mỹ.
2022 NGAN HANG CSXH HUYEN.jpg
(Ông Võ Văn Song – Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cẩm Mỹ)

PV: Thưa ông, xin ông cho biết việc tập trung thực hiện các chính sách tín dụng của NHCSXH huyện trong 20 năm qua những kết quả nổi bật đạt được là gì?
Ông Võ Văn Song – Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cẩm Mỹ trả lời: “Tín dụng chính sách xã hội là giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.  Trong 20 năm qua, vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn; trong đó, tập trung ưu tiên cho vay các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng; Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo.Hoạt động nhận ủy thác từ NHCSXH cũng đã tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội tập hợp lực lượng, củng cố, nâng cao cả về số lượng, chất lượng phong trào hoạt động.Việc tổ chức 13 Điểm giao dịch tại xã đã đưa hoạt động của NHCSXH  xuống xã, đến gần dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ vay trong việc vay vốn và trả nợ, tiết kiệm được chi phí cho người vay; thực hiện công khai đầy đủ các chương trình tín dụng chính sách, danh sách hộ được vay vốn; mối quan hệ phối hợp giữa NHCSXH với UBND xã, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, các Tổ trưởng Tổ TK&VV và hộ vay được chặt chẽ và thường xuyên, việc xử lý các vấn đề về cho vay và quản lý vốn đạt kết quả tốt, hiệu quả vốn vay được nâng cao. Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố và nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn giảm còn 0.10%. Công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu lực, hiệu quả. Công tác giám sát từ xa được chú trọng trong, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng vốn hiệu quả hơn. Việc triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã có những tác động tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Cụ thể, dù NSNN có thời điểm khó khăn nhưng UBND huyện cân đối ngân sách để bổ sung cho NHCSXH. Qua đó, đã đảm bảo nguồn lực, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Sau 20 năm với sự quan tâm Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước, PGD NHCSXH huyện và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện TDCS đạt được nhiều thành tựu quan trọng với hiệu quả kinh tế - xã hội: có 55.447 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH với số tiền 920.432 triệu đồng để tổ chức sản xuất kinh doanh, đầu tư cho con em học tập, giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về đời sống. Kết quả nảy đã góp phần tích cực thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Đầu năm 2006 toàn huyện có 3.093 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 11,16%, giảm nhanh qua các năm đến cuối năm 2021 còn 1.03% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 của huyện”
 
PV: Như vậy xin ông cho biết cách thực hiện như thế nào để nguồn vốn vay đúng đối tượng phát huy hiệu quả các chương trình? cách để tránh trục lợi từ các chương trình cho vay?
Ông Võ Văn Song – Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cẩm Mỹ trả lời: “ Nhằm đảm bảo tín dụng chính sách phát triển hiệu quả, ổn định, bền vững, PGD NHCSXH huyện chú trọng thực hiện: Thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW  và nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Thường xuyên thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng tín dụng, công tác ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội của các Tổ tiết kiệm và vay vốn... Nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn nhân lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng nguồn vốn tín dụng và có trách nhiệm trong việc hoàn trả vốn vay. Trước khi cho vay, Ban quản lý tổ TK&VV tiến hành tổ chức họp bình xét công khai, minh bạch, dân chủ và được biểu quyết của các tổ viên tham dự đối tượng vay, mục đích, số tiền và thời hạn vay trước sự chứng kiến của Trưởng ấp, Hội đoàn thể cấp xã. Sau khi vay trong vòng 30 ngày thì Hội cấp xã phối hợp ấp, Tổ VV tổ chức kiểm tra sử dụng vốn vay. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhận dịch vụ ủy thác, các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Phối hợp hiệu quả giữa các hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm của các tổ chức nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội với hoạt động tín dụng chính sách. Thực hiện tốt công tác truyền thông về tín dụng chính sách, đặc biệt những chính sách tín dụng mới đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân biết để thực hiện và giám sát.”
 
PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này./.

 
THÚY HẰNG
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Thị Ngọc Lắm trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, kiêm Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Nguyễn Văn Hùng trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Sửu trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Tấn Thìn tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Bí thư Huyện ủy Từ Nam Thành trao giấy khen cho tập thể có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Thị Ngọc Lắm tặng hoa cho các đồng chí tham gia buổi tọa đàm
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm tại buổi Lễ
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm tại buổi Lễ
Các vị đại biểu tham dự buổi Lễ
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 
Chịu trách nhiệm chính: Bà Võ Thị Ngọc Lắm- Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, Thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​

® Ghi rõ nguồn "UBND huyện Cẩm Mỹ" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​