Thứ 6 - 26/02/2016
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CẨM MỸ TRONG NHIỆM KỲ 2016 – 2021

​Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù hoàn cảnh thực tiễn không mấy thuận lợi, nhưng với sự chỉ đạo nhiệt tình của các cấp ủy Đảng và Chính quyền, các cấp hội và hội viên trong huyện đã phấn đấu nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra, điều này đã khẳng định được giá trị và tác dụng lớn lao của công tác Khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các hoạt động của Hội đã thật sự hữu ích, và lan tỏa trong lòng người dân, động viên khuyến khích và giúp đỡ có hiệu quả cho học sinh, sinh viên, giáo viên trong lĩnh vực giáo dục, và tạo điều kiện cho mọi người được học tập một cách công bằng, xây dựng được không khí học tập lành mạnh, lòng tin trong cộng đồng dân cư được nâng cao.
2022 KQ HOAT DONG HOI KHUYEN HOC.jpg
(Bà Nguyễn Thị Lệ Oanh – Chủ tịch Hội khuyến học huyện Cẩm Mỹ trao học bổng cho các em học sinh vượt khó huyện Cẩm Mỹ)
 
Trong 5 năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện Cẩm Mỹ xuyên được sự quan tâm chỉ đạo cấp trên, sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ của các lực lượng xã hội, đồng thời các Hội cơ sở quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao hàng năm. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai Kết luận 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến tận cơ sở và tuyên truyền rộng rãi đến hội viên và nhân dân; duy trì kết quả xây dựng các mô hình học tập suốt đời và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281 và Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu; tiếp tục làm nòng cốt liên kết, phối hợp các tổ chức và lực lượng xã hội triển khai mạnh mẽ các hình thức khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và chuẩn bị sẵn sàng để triển khai các mô hình học tập mới theo chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Các Hội khuyến học cơ sở, các trường học đã xây dựng nhiều “Câu lạc bộ cựu học sinh” nhằm vận động thêm nguồn quỹ để giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, và đặc biệt là phong trào “Nuôi heo đất hộ gia đình” đã vận động được nguồn quỹ khuyến học rất lớn để phục vụ cho công tác khuyến học.
Bên cạnh đó hội còn nhận được sự hỗ trợ của Hội Khuyến học tỉnh qua các chương trình học bổng Ajinomoto- Kuhera VN- Lawrence Sting- “Chấp cánh ước mơ” cho học sinh khuyết tật đến trường và “Chương trình học bổng nghề” cho học viên và sinh viên học nghề có hoàn cảnh khó khăn v.v… Chương trình hỗ trợ và phát triển tài năng trẻ, triển khai, vận động chương trình “Học bổng nghề” cho những học sinh –sinh viên học nghề có hoàn cảnh khó khăn đến các Hội cơ sở, qua chương trình “Học bổng nghề”, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 20.000.000đ cho học sinh-sinh viên học nghề, giá trị: 5.000.000đ/em.
Ngoài ra các Ban khuyến học trường học, tôn giáo, dòng họ... tự xây dựng quỹ khuyến học để tặng quà cho học sinh nghèo học tập nhân dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Và tại các Dòng họ học tập cũng traohọc bổng cho con em trong dòng họ thường  xuyên hàng năm để động viên, khuyến khích việc học của con em, như dòng họ Bùi ở xã Xuân Đông, dòng họ Trần Nhật ở xã Lâm San, dòng họ Bùi Thái ở xã Sông Ray và dòng họ Đào tộc ở xã Sông Nhạn…
Qua 5 năm nỗ lực phấn đấu xây dựng quỹ khuyến học dưới nhiều hình thức đã vận động được nguồn quỹ khuyến học huyện được 2.733.271.000đ và nguồn quỹ vận động ở các Hội cơ sở là 42.006.762.000đ. Từ nguồn kinh phí vận động được các Hội cơ sở đã kịp thời khuyến khích, động viên phong trào dạy và học cũng như cấp học bổng cho những học sinh-sinh viên vượt khó học giỏi. Đã khen thưởng 7.746 lượt giáo viên và 54.956lượt học sinh; trao 24.650 t học bổng cho sinh viên - học sinh.
Bên cạnh việc xây dựng quỹ khuyến học nói chung, các đơn vị còn vận động xây dựng quỹ khuyến học dưới dạng “Nuôi heo đất khuyến học” tại các cơ quan, đơn vị và nuôi “Heo đất hộ gia đình”gắn với cuộc vận động xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”. Đã có trên 24 ngàn con heo đất được nuôi, số tiền thu được là trên 7,8 tỷ đồng làm hành trình “Tiếp bước học sinh đến trường”, và đã hạn chế đến mức thấp nhất vấn đề học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.
Qua 5 năm phấn đấu thực hiện, hầu hết các chỉ tiêu đề ra hàng năm đều đạt và vượt, năm sau cao hơn năm trước, điều đó đã đánh giá được sức lan tỏa và sự nổ lực phấn đấu rất cao của các cấp hội. Công tác khuyến học trở thành một hoạt động văn hóa không thể thiếu trong đời sống xã hội và được cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân đồng tình hưởng ứng và ủng hộ. Với những nỗ lực đó, trong nhiệm kỳ qua công tác Thi đua-Khen thưởng đã đạt kết quả rất cao. Có 20 cá nhân được tặng kỷ niệm chương, 20 tập thể, 22 cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, 20 tập thể, 24 cá nhân được tặng giấy khen của Hội khuyến học tỉnh, 17 tập thể, 26 cá nhân được tặng giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ.
Có thể nói, thành công trong hoạt động của Hội khuyến học trong nhiệm kỳ qua, ngoài sự nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò của mình, Hội khuyến học huyện luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự chỉ đạo sâu sát của Hội Khuyến học tỉnh và sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể trong việc xây dựng tổ chức hội và triển khai các hoạt động khuyến học khuyến tài. Cán bộ hội từ huyện đến cơ sở  được quán triệt Chỉ thị 11 của Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến năm 2020” và đặc biệt là Kết luận 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nâng cao vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của hoạt động khuyến học. Các nội dung, kế hoạch về công tác khuyến học- khuyến tài, xây dựng xã hội học tập  đều được các cấp ủy, chính quyền đưa vào Nghị quyết chương trình công tác của nhiệm kỳ, qua đó chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc có hiệu quả từ Huyện đến cơ sở.
 
    THÚY HẰNG
 
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

Một cửa điện tử

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Bà Võ Thị Ngọc Lắm-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện trao thưởng cho các cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Ông Nguyễn Xuân Khang - Trưởng phòng VHTT- Phó trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện trao thưởng cho các cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Ông Lưu Văn Sửu-Chủ tịch HĐND huyện trao thưởng cho các cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Bà Võ Thị Ngọc Lắm-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện trao thưởng cho các tập thể có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Ông Lưu Văn Sửu-Chủ tịch HĐND huyện trao thưởng cho các tập thể có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Ông Nguyễn Xuân Khang - Trưởng phòng VHTT- Phó trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện tặng cờ toàn đoàn Nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đơn vị khối xã, thị trấn
Bà Võ Thị Ngọc Lắm-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện tặng cờ toàn đoàn Nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đơn vị khối LLVT - Trường học
Bà Võ Thị Ngọc Lắm-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Ông Nguyễn Xuân Khang - Trưởng phòng VHTT- Phó trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện báo cáo kết quả Đại hội
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​