Thứ 6 - 26/02/2016
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
UBND HUYỆN CẨM MỸ: KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

​Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.
2022 ubnd huyen khan truong tk de an 06.jpg
( Họp trực tuyến triển khai thực hiện Đề án 06 – điểm cầu huyện Cẩm Mỹ. ảnh minh họa)
Để thực hiện có hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn huyện, đảm bảo tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, thành viên Tổ công tác Đề án 06 và UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:
Tổ chức tuyên truyền đồng bộ, toàn diện, bằng nhiều hình thức (đăng tin, bài viết, phát thanh, ...) về các nội dung của Đề án 06 trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ để tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền, Nhân dân đảm bảo công tác triển khai thực hiện Đề án 06 đồng bộ, hiệu quả. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ kiểm tra, theo dõi, rà soát các kết quả và nội dung nhiệm vụ, đối chiếu với các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể của Đề án 06, các thay đổi về cơ chế chính sách của Trung ương, tỉnh, của huyện có liên quan và tình hình thực tiễn triển khai tại đơn vị, địa phương để cập nhật, báo cáo, điều chỉnh công tác triển khai cho phù hợp, đạt hiệu quả. Thực hiện nghiên cứu rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoàn thiện các văn bản chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến dân cư.
Tiến hành rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính huyện trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ, ngành, địa phương; đánh giá nhu cầu, triển khai kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin giám sát thông minh tại Bộ phận một cửa huyện,  xã với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ; Rà soát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ Đề án 06, nhất là nguồn nhân lực cấp xã và nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp nhận, quản lý, vận hành hệ thống. Trên cơ sở đó tổ chức đào tạo, tập huấn phát triển kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, chú trọng đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý số cho người đứng đầu, cán bộ chuyên trách, đào tạo chuyên sâu theo từng lĩnh vực cho cán bộ vận hành.
Đánh giá hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành của đơn vị để chuẩn bị phục vụ kết nối, chia sẻ, số hóa dữ liệu với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính; chuẩn hóa danh mục tài liêu, hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung thực hiện đổi mới cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông, tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.
Triển khai thực hiện ngay đối với 25 dịch vụ công thiết yếu cấp huyện gồm: (1) Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân; (2) Cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân; (3) Đăng ký thường trú; (4) Đăng ký tạm trú; (5) Khai báo tạm vắng; (6) Thông báo lưu trú; (7) Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy; (8) Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (phạt nguội); (9) Đăng ký khai sinh; (10) Đăng ký khai tử; (11) Đăng ký kết hôn; (12) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; (13) Thủ tục làm con dấu mới và Cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; (14)  Thủ tục làm con dấu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu(15) Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; (16) Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí; (17) Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; (18) Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân; (19) Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); (20) cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; (21) Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng; (22) cấp phiếu lý lịch tư pháp; (23) Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; (24) cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) (Thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung cấp điện); (25) Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện (Thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung cấp điện);
Thực hiện tốt làm sạch dữ liệu dân cư; thông báo số định danh cá nhân; triển khai cấp Căn cước công dân có gắn chip cho công dân, gắn liền với cấp tài khoản định danh điện tử; cập nhật các thông tin mở rộng, bổ sung cho công dân; hướng dẫn hoàn thành hồ sơ pháp lý việc cam kết bảo mật, an toàn thông tin khi kết nối, chia sẽ dữ liệu với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Hiện nay, Công an huyện Cẩm Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư, khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp, giải pháp để cấp tài khoản định danh cho công dân trên địa bàn huyện thông qua hình thức cấp đổi, cấp mới; cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để giải quyết hồ sơ kịp thời và trả lời xác minh của công an cấp xã. Đồng thời, tổ chức cấp lưu động, ưu tiên cấp thẻ CCCD gắn chíp và định danh điện tử cho nhóm đối tượng là học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 và thi THPT Quốc gia năm 2022./.

 
MINH MẪN
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

Một cửa điện tử

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Bà Võ Thị Ngọc Lắm-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện trao thưởng cho các cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Ông Nguyễn Xuân Khang - Trưởng phòng VHTT- Phó trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện trao thưởng cho các cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Ông Lưu Văn Sửu-Chủ tịch HĐND huyện trao thưởng cho các cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Bà Võ Thị Ngọc Lắm-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện trao thưởng cho các tập thể có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Ông Lưu Văn Sửu-Chủ tịch HĐND huyện trao thưởng cho các tập thể có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Ông Nguyễn Xuân Khang - Trưởng phòng VHTT- Phó trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện tặng cờ toàn đoàn Nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đơn vị khối xã, thị trấn
Bà Võ Thị Ngọc Lắm-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện tặng cờ toàn đoàn Nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đơn vị khối LLVT - Trường học
Bà Võ Thị Ngọc Lắm-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Ông Nguyễn Xuân Khang - Trưởng phòng VHTT- Phó trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện báo cáo kết quả Đại hội
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​