Thứ 6 - 26/02/2016
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
NĂM 2022: HUYỆN CẨM MỸ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

​UBND huyện cẩm Mỹ vừa ban hành văn bản 3099/UBND-NC ngày 15/4/2022 về việc đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính ( CCHC) năm 2022. Theo đó,  Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2022; Tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tăng cường lãnh đạo đối với công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, khắc phục tình trạng giao khoán cho cấp phó, cho công chức, viên chức tham mưu; Chỉ đạo rà soát các tiến độ thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu trong kế hoạch cải cách hành chính của huyện năm 2022 và kế hoạch của các đơn vị, địa phương; đối với UBND các xã, thị trấn khắc phục những tồn tại hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính mà huyện đã ghi nhận trong năm 2021; Chủ động giải quyết hoặc báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đề xuất những cách làm mới, mô hình hay trong thực hiện cải cách hành chính về Ban Chỉ đạo CCHC huyện (cơ quan thường trực Phòng Nội vụ) để kịp thời chỉ đạo hỗ trợ, xử lý; Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh  nghiệp; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm công vụ của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, nhất là nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn, người dân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
2022 CCHC 042022.jpg
 ( ảnh minh họa)
 
Các cơ quanb, đơn vị, UBND các xã, Thị trấn tập trung rà soát các quy trình, thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện trong thủ tục hành chính của các ngành tham mưu đề xuất đơn giản hóa, loại bỏ những quy định không cần thiết đạt tối thiểu 10% số TTHC còn hiệu lực, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cần thiết đảm bảo về cơ sở vật chất, quy trình nghiệp vụ, hệ thống công nghệ thông tin… để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhất là sử dụng văn bản điện tử để điều hành xử lý công việc, triển khai số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/11/2021 của Chính phủ và việc triển khai Đề án đổi mới trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch cải cách hành chính của huyện đã đề ra (huyện 27%; xã 17%); Tăng cường các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn, khuyến khích người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và của huyện.
Chủ tịch UBND huyện giao phòng Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; Tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính của huyện đảm bảo đạt mục tiêu đề ra trong năm 2022.

 
MINH MẪN
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

Một cửa điện tử

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Bà Võ Thị Ngọc Lắm-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện trao thưởng cho các cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Ông Nguyễn Xuân Khang - Trưởng phòng VHTT- Phó trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện trao thưởng cho các cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Ông Lưu Văn Sửu-Chủ tịch HĐND huyện trao thưởng cho các cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Bà Võ Thị Ngọc Lắm-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện trao thưởng cho các tập thể có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Ông Lưu Văn Sửu-Chủ tịch HĐND huyện trao thưởng cho các tập thể có những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội
Ông Nguyễn Xuân Khang - Trưởng phòng VHTT- Phó trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện tặng cờ toàn đoàn Nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đơn vị khối xã, thị trấn
Bà Võ Thị Ngọc Lắm-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện tặng cờ toàn đoàn Nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đơn vị khối LLVT - Trường học
Bà Võ Thị Ngọc Lắm-Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Ông Nguyễn Xuân Khang - Trưởng phòng VHTT- Phó trưởng BCĐ Đại hội TDTT huyện báo cáo kết quả Đại hội
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​