Thứ 6 - 26/02/2016
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA

​Sáng ngày 24.11.2021, Huyện ủy Cẩm Mỹ tổ chức cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, lãnh đạo các Ban Đảng và văn phòng huyện ủy, trưởng các phòng ban, đơn vị huyện, chủ tịch mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện, bí thư, phó bí thư, thường trực, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đồng chí báo cáo viên huyện ủy tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa.
2021 NGHE TRUC TUYEN.jpg

Tham gia hội nghị, các thành viên tham dự được nghe báo cáo tóm tắt việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa qua các thời kỳ, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, được xem phim tài liệu và tham gia sinh hoạt chuyên đề theo định hướng của đồng chí bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương và được nghe đồng chí Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch triển khai các nội dung chuyên đề chuyên sâu về văn hóa.
Hội nghị là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động, liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Trong báo cáo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định đường lối xuyên suốt của Đảng về văn hóa ngay từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam luôn xác định đặt văn hóa là một trong 3 mặt trận quan trọng của cách mạng nước ta, bên cạnh và ngang hàng với chính trị, kinh tế, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Nghị quyết nêu quan điểm văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người. Nhờ quan điểm lãnh đạo mà văn hóa thời gain qua đạt đ0ược nhiều thành tựu. Đặc biệt bản sắc, giá trị văn hóa, con người việt Nam tiếp tục được kế thừa, phát huy cao độ khi đất nước gặp khó khăn, thử thách do thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid 19 từ cuối năm 2019 đến nay.
 
 
NHẬT THANH
 

Thi đua-khen thưởng- kỷ luật

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Thị Ngọc Lắm trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, kiêm Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Nguyễn Văn Hùng trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Chủ tịch HĐND huyện Lưu Văn Sửu trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Tấn Thìn tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Bí thư Huyện ủy Từ Nam Thành trao giấy khen cho tập thể có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu
Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Thị Ngọc Lắm tặng hoa cho các đồng chí tham gia buổi tọa đàm
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm tại buổi Lễ
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm tại buổi Lễ
Các vị đại biểu tham dự buổi Lễ
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​