Thứ 6 - 26/02/2016
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP XÃ VÀ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ V NĂM 2021
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 - 15/10/2021)
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
HUYỆN CẨM MỸ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

​Thực hiện “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 749/QÐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đồng Nai, trong thời gian qua huyện Cẩm Mỹ  đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và nền kinh tế số.
2021 CHUYEN DOI SO 1.jpg
(Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng (đứng giữa) cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây thực hiện nghi thức phát động chiến dịch đẩy mạnh chuyển đổi số)

Hiện nay, UBND huyện đang trong giai đoạn nghiên cứu các ứng dụng nền tảng định danh điện tử triển khai cho các hệ thống thông tin của huyện trên cơ sở các nền tảng, ứng dụng triển khai của tỉnh thừa hưởng, triển khai phù hợp với thực tiễn tại địa phương và đảm bảo công tác đồng bộ trong kết nối, chia sẽ.
Để triển khai, thực hiện Chương trình chuyển đổi số, UBND huyện xác định cần tập trung xác định các nhiệm vụ cần đạt được trong công tác, vai trò chuyển đổi nhận thức của lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, CB.CCVC, người lao động và của người dân; Đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chiến lược phát triển chuyển đổi số gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Từng bước chuyển đổi về nhận thức, cách thức ứng dụng công nghệ trong hệ thống chính quyền theo xu thế thời đại với sự phát triển của công nghệ: chuyển từ việc ứng dụng công nghệ để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ sang ứng dụng công nghệ để phục vụ và thích ứng với sự phát triển nhanh của nền kinh tế số, sự bùng nổ thông tin và sự phát triển đa chiều của xã hội số.
Đối với người dân trước hết cần hiểu, biết để khai thác tối đa các dịch vụ hành chính công do các cơ quan nhà nước cung cấp trên môi trường mạng; biết tận dụng và khai thác hiệu quả công nghệ số trong lao động, sản xuất, vui chơi, giải trí và trong cuộc sống.
Để đảm bảo cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) khai thác sử dụng và chuyển đổi số, UBND huyện Cẩm Mỹ triển khai ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 18/13/2021 về thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn địa bàn huyện Cẩm Mỹ giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 11/03/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 15/03/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ năm 2021.
Song song đó, UBND huyện đã tiến hành rà soát và đăng ký về Sở Thông tin và Truyền thông về cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của huyện ở cấp độ 2. Triển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Ban Cơ yếu Chính phủ trong các giao dịch điện tử trên môi trường mạng (trong cả nội bộ và giao dịch bên ngoài) của các cơ quan, đơn vị.
Nhằm đạt được các nội dung yêu cầu Chương trình chuyển đổi số, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án của Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp chuyển đổi số gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Đi cùng với đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng công cuộc chuyển đổi số tại địa phương. Tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp cùng tham gia góp ý, giám sát và sử dụng các dịch vụ, tiện ích do chuyển đổi số mang lại.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cấp thiết và lợi ích thiết thực của chuyển đổi số. Tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người dân sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
Ngoài ra, cần xây dựng chiến lược chuyển đổi số của tỉnh theo hướng toàn diện, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế của địa phương gắn với khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng riêng có, lợi thế khác biệt và nổi trội của huyện Cẩm Mỹ.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chuyển đổi số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin hiện có, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để trở thành các chuyên gia nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về chuyển đổi số.
 Quan tâm thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Chủ động liên kết với các viện, trường, trung tâm nghiên cứu và các đối tác trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số của tỉnh.
Song song với đó, đẩy mạnh triển khai và thực hiện quyết liệt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tập trung ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
 Từng bước nghiên cứu việc triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực ưu tiên như: Phát triển đô thị thông minh: camera thông minh (AI) trong điều hành và xử lý vi phạm trong giao thông, ứng dụng tiếp nhận và xử lý các phản ánh của người dân về an ninh, trật tự xã hội, ứng dụng cung cấp dịch vụ công qua app,… ; Trong lĩnh vực Y tế: triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám, chữa bệnh; Trong lĩnh vực Giáo dục: bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện; học bạ điện tử, thẻ học sinh thông minh,...; Trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng: cung cấp dịch vụ ngân hàng số theo hướng phát triển đa dạng các kênh phân phối; triển khai thanh toán điện tử; Trong lĩnh vực Du lịch: Đa dạng hóa hệ thống Internet không dây (Wifi) miễn phí tại các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ; triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến (qua ví điện tử, ứng dụng ngân hàng trực tuyến, quét mã QR Code)...; Trong lĩnh vực Giao thông vận tải: Triển khai ứng dụng công nghệ số trong việc quản lý công tác sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe; Trong lĩnh vực nông nghiệp: mô hình chuyển đổi số nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỉ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế,…; Trong lĩnh vực môi trường: Ứng dụng công nghệ số vào việc phân tích trạng thái ô nhiễm và ảnh hưởng xấu đến môi trường để từ đó lựa chọn các giải pháp xử lý phù hợp.
2021 CHUYEN DOI SO.jpg
( ảnh minh họa)

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 6/2020, với 3 trụ cột là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bên cạnh đó, theo tinh thần của Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số.

MINH MẪN
 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập Thị trấn Long Giao
Bí thư huyện ủy Cẩm Mỹ Từ Nam Thành phát biểu tại Lễ công bố thành lập Thị trấn Long Giao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại Lễ công bố thành lập Thị trấn Long Giao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập Thị trấn Long Giao
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bí thư huyện ủy Cẩm Mỹ Từ Nam Thành tặng hoa Anh hùng LLVT tại buổi lễ
Thường trực huyện ủy Cẩm Mỹ tặng hoa chúc mừng Thị trấn Long Giao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng huyện Cẩm Mỹ
Các vị đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ công bố
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​