Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2020-2025), TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
PHỤ NỮ CẨM MỸ TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

​​Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ, sự phối hợp chặt chẽ tích cực và chủ động của ngành Công an và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cẩm Mỹ trong việc thực hiện chương trình phối hợp giữa hai ngành về bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Cẩm Mỹ đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; gắn với việc vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư…đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.      

Trong từng năm Hội Liên hiệp phụ nữ huyện triển khai và đã phối hợp với các lực lượng công an tổ chức thực hiện có kết quả những mục tiêu, nội dung Chương trình kế hoạch đề ra, kết quả thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tích cực phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong Hội liên hiệp phụ nữ các cấp từ huyện  đến cơ sở, gắn với thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình quốc gia phòng chống ma tuý, chương trình hành động phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em với việc thực hiện 3 nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào thi đua. Đẩy mạnh sự phối hợp với các Ban, Ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc trong việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội rộng khắp từ gia đình đến cộng đồng dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường sự phối hợp truyền thống giữa lực lượng Công an và Hội Liên hiệp phụ nữ, qua đó phát huy tính chủ động, tích cực và nâng cao vai trò nòng cốt, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Luôn chú trọng công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ phòng chống  không để tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp theo chiều hướng gia tăng. Qua triển khai thực hiện, Hội phối hợp các ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động đạt tiêu chuẩn về an toàn an ninh trật tự, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ, góp phần phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn. Hàng năm Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch, nội quy, quy chế, bản đăng ký  công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự. 100% cán bộ các cấp hội ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt nội quy quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu cuẩn “An toàn an ninh trật tự”.

Hội LHPN huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm có kế hoạch phối hợp với cơ quan công an và các ban ngành, đoàn thể huyện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự, tài sản cơ quan. Tuyên truyền triển khai Nghị quyết liên tịch 01 về thực hiện “quản lý giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội" đến cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Hội liên hiệp phụ nữ thường xuyên nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ chiến sỹ, hội viên trong bảo vệ, chấp hành đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xãhội. Vận động hội viên phụ nữ, các thành viên trong gia đình về ý thức phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện 4 không với ma tuý: Không sử dụng, không sản xuất, không buôn bán, không vận chuyểnma tuý.

Vận động các bậc cha mẹ đối xử bình đẳng với các con; không bạo lực gia đình; quan tâm phòng ngừa buôn bán phụ nữ trẻ em; quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội, không sử dụng văn hoá phẩm đồi trụy, không ăn chơi đua đòi, không tảo hôn...Phát động phong trào cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, đặc biệt là những hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội như: buôn bán phụ nữ, trẻ em, bạo lực gia đình, mại dâm, tổ chức môi giới mại dâm, hiếp dâm... góp phần làm giảm án hình sự và làm giảm các tai, tệ nạn xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tích cực quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, cảm hoá giúp đỡ người vi phạm pháp luật, lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng. Giúp đỡ hội viên định hướng nghề nghiệp cho con em trong gia đình, vận động trẻ em tới trường, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bỏ học, bỏ nhà đi qua đêm của thanh thiếu niên... Vận động hội viên phụ nữ phối hợp với Công an địa phương ngăn ngừa, hạn chế các đối tượng chưa thành niên vi phạm pháp luật, không gây rối trật tự công cộng, không đua xe trái phép, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định về trật tự an toàn giao thông. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp với điều kiện của từng địa phương trong phong trào phụ nữ tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý giáo dục và ngăn ngừa thanh thiếu niên không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội từ trong gia đình, cảm hoá, giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư; Củng cố công tác hoà giải tại cơ sở. Phối hợp tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Hội phụ nữ và lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh. 

Luôn tổ chức các hoạt động thiết thực và vô cùng ý nghĩa như thành lập và duy trì các mô hình về an ninh trật tự, an toàn xã hội như:  Duy trì mô hình tổ phụ nữ tự quản “Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” (xã Xuân Mỹ) gồm 12 tổ với 300 thành viên, Mô hình “Tổ tự quản” tại địa bàn dân cư (xã Sông Ray) gồm 9 tổ với 185 thành viên. Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia phòng chống ma túy” và 04 câu lạc bộ “phụ nữ với Pháp Luật”  định kỳ theo quy chế, trong sinh hoạt đã triển khai các luật như: luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác phòng chống buôn bán người, phòng chống ma túy. Các CLB, tổ nhóm sinh hoạt 3 tháng 1 lần và 1 tháng 1 lần  nhằm tuyên truyền cho cán bộ, hội viên đề cao cảnh giác với đối tượng tội phạm, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, đặc biệt là các thủ đoạn của bọn buôn người để hội viên phụ nữ biết cách phòng tránh. 

Duy trì mô hình “Nói không với ma túy”: Tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ cương quyết quản lý giáo dục con em và người thân  thực hiện “4 không với ma túy”,  “không thử, không sử dụng, không tàng trữ, không mua bán trái phép chất ma túy”. Hàng tháng, quý, Hội tổ chức tuyên truyền, gắn với các  hoạt động tuyên truyền  của Câu Lạc bộ “Phụ nữ tham gia Phòng chống ma túy” để cán bộ, hội viên tiếp thu kiến thức, nhân biết những biểu hiện của người nghiện ma túy, nhằm nhận biết để quản lý giáo dục con em trong gia đình tốt hơn. Trong 6 tháng không có con em hội viên nào rơi vào tình trạng nghiện hút ma túy và vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. 

Duy trì mô hình tổ phụ nữ tự quản “Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” (xã Xuân Mỹ), Mô hình “Tổ tự quản” tại địa bàn dân cư (xã Sông Ray) gồm 18 tổ với 405 thành viên.

Để bảo vệ tài sản của nhân dân, Hội phụ nữ xã đã phối hợp cùng với Công an xã tuyên truyền vận động nhân dân trong xã tích cực thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và triển khai mô hình “Tổ tự quản” tại địa bàn dân cư. Ngoài việc bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự thì tổ còn huy động quỹ tiết kiệm hàng năm. Ngoài ra, Hội còn thường xuyên quan tâm, tìm hiểu hoàn cảnh, động viên tinh thần, giúp đỡ chị em phụ nữ sản xuất kinh tế, giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, tránh xa các tệ nạn xã hội và sự lôi kéo, dụ dỗ của các thành phần xấu,  không sa vào con đường làm ăn bất chính như: mại dâm, ma túy, cờ bạc, số đề,… cụ thể:

Hội LHPN từ huyện đến xã phối hợp lực lượng Công an và các ban ngành, đoàn thể các cấp đã tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc và tuyên truyền, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Đến nay có 100% chị đăng ký thực hiện gia đình không có con em phạm tội và tệ nạn xã hội. Tiếp tục duy trì mô hình “tổ tự quản” tại địa bàn dân cư và mô hình “Tổ phụ nữ tự quản gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” Hội LHPN từ huyện đến xã phối hợp lực lượng Công an và các ban ngành, đoàn thể các cấp đã tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc và tuyên truyền, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và Tệ nạn xã hội. Đến nay có 100% hội viên đăng ký thực hiện gia đình không có con em phạm tội và tệ nạn xã hội.  Bên cạnh đó, Hội Thường xuyên quan tâm, tìm hiểu hoàn cảnh, động viên tinh thần, giúp đỡ chị em phụ nữ sản xuất kinh tế, giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, tránh xa các tệ nạn xã hội và sự lôi kéo, dụ dỗ của các thành phần xấu,  không sa vào con đường làm ăn bất chính như: mại dâm, ma túy, cờ bạc, số đề,… cụ thể: Hội đã duy trì hoạt động 390 nhóm phụ nữ tiết kiệm với 8686 thành viên,  số tiền huy động góp vào trên 9 tỷ đồng xét cho 1.748 chị vay. Và thực hiện chương trình ủy thác giữa Hội LHPN và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ vay vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế, đến nay đã có 76 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 68 tỷ đồng nhằm tạo vốn và công ăn việc làm cho hội viên, giúp cho hội viên ổn định cuộc sống, hạn chế vi phạm các tệ nạn xã hội.

Nguyễn Thị Bích Hằng


ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
BCH Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI và UBKT Huyện ủy Khóa IV ra mắt
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ khóa IV
Đại biểu biểu quyết
Các vị đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu lần thứ IV
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng Đại hội bức trướng
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng hoa chúc mừng Đại hội
Bí thư huyện ủy Cẩm Mỹ - Cao Văn Quang phát biểu khai mạc Đại hội
Các vị đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội
Nghi thức chào cờ tại Đại hội
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​