Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ XI (NHIỆM KỲ 2020-2025), TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
05 NĂM THI HÀNH LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CẨM MỸ

​Ngay từ khi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Quốc hội  nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2015, Hội LHPN huyện đã phối hợp với các ban ngành tổ chức triển khai  đến Hội phụ nữ cơ sở, cán bộ, các chi hội, tuyên truyền triển khai kế hoạch gắn với hoạt động công tác Hội hàng năm đến cơ sở. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ gắn với các hoạt động công tác Hội, trong việc thực thi các quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội phụ nữ huyện luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát Hội phụ nữ cơ sở làm tốt công tác thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ các chi hội  tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia học tập, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia thảo luận góp ý vào các văn kiện, dự thảo Luật… nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên và nhân dân, nhất là những vấn đề còn bức xúc, phản ánh với Đảng ủy, chính quyền để đề ra những chủ trương, biện pháp hợp lý, nhằm giải quyết, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, từ đó huy động cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai đến cán bộ, hội viên, Phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt nội dung của Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam năm 2015 và cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác kiểm tra, hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Hội Liên hiệp phụ nữ cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xây dựng các mô hình và thực hiệt tốt các phong trào trong toàn huyện.

Thông qua các phong trào của Hội đã được Hội viên, Phụ nữ, quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Tiết kiệm chi tiêu trong gia đình”, “lá lành đùm lá rách”…, các mô hình tiết kiệm; các mô hình bảo vệ môi trường… Chính vì vậy, đã đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa lớn trong chị em hội viên, phụ nữ tại địa phương. Nhìn chung, cán bộ, hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức Hội luôn thể hiện chức năng đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, bênh vực và bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri nhất là hội viên, phụ nữ và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước… Từ đó tác động tốt đến phong trào, hoạt động của Hội.

Hội LHPN Việt Nam với tư cách là thành viên của MTTQ Việt Nam được quy định trong Luật MTTQ Việt Nam, cụ thể tại các điều 15, 26, 33: Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của hội viên, Phụ nữ: Hội LHPN huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của hội viên, Phụ nữ và nhân dân: Thông qua phản ánh nắm bắt tình hình, thu thập ý kiến, nguyện vọng của hội viên, Phụ nữ và dư luận xã hội tập hợp gửi đến Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Trong 5 năm, Hội LHPN cơ sở tổng hợp được 88 ý kiến đóng góp của hội viên, phụ nữ về các nội dung như: quy trình thực hiện Xã hội hóa, giao thông nông thôn, thu gom rác không đúng quy định, vệ sinh môi trường, an ninh tật tự, phụ cấp cho trẻ em nghèo, phụ nữ khó khăn, ý kiến về bảo vệ và xây dựng các tuyến đường tự quản, thu quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây hồ bơi Sông Ray... Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và xã đã thông báo đến Ban lãnh đạo của các tổ chức thành viên về tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của hội viên, Phụ nữ và các tầng lớp nhân dân, đồng thời thông báo lại cho các tổ chức thành viên tình hình giải quyết các kiến nghị đó. Đa số các ý kiến đóng góp đã được Ủy ban Mặt Trận  Tổ quốc Việt Nam đều xây dựng báo tổng hợp ý kiến đến Đảng ủy, UBND các xã và đã được xem xét giải trình đến từng hội viên, Phụ nữ đã có ý kiến đóng góp.

 2020 5 nam thi hanh luat MTTQ cua phu nu.png
Hội phụ nữ huyện giám sát nội ​dung vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn của Trường Mầm non Thanh Bình, huyện Cẩm Mỹ

Các cấp Hội đã triển khai có hiệu quả và xem công tác giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của Hội. Hội đã cụ thể hoá thành chương trình hành động, kế hoạch hoạt động từng năm và chỉ tiêu thi đua trong hệ thống Hội. Trong 5 năm qua, Hội LHPN huyện đã Chủ trì thực hiện công tác giám sát được 14 cuộc với các nội dung giám sát như sau: Giám sát UBND các xã, các trường mầm non trên địa bàn huyện về: việc thực hiện luật pháp, chính sách về Luật Bình đẳng giới gắn với triển khai Nghị quyết 07/NQ-TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Phối hợp với các ngành giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em từ 0-6 tuổi nhằm giúp đỡ các em có quyền lợi trong việc khám và chữa bệnh; công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2014-2016; việc thực hiện các quy định  của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.; giám sát kết quả 10 năm thực luật phòng chống chống bạo lực gia đình và thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Qua giám sát, nhìn chung công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các quy định  của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được UBND xã phối hợp triển khai đầy đủ, kịp thời, ý thức chấp hành các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người dân được nâng cao. 

Ngoài ra, Hội phụ nữ các cấp còn phối hợp với các cơ quan chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng nhân dân cùng cấp giám sát 22 cuộc về các nội dung: tình hình triển khai và kết quả thực hiện chính sách vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo để sản xuất, kinh doanh; việc thực hiện Luật khiếu nại tố cáo, Luật tiếp công dân, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc thực hiện các chính sách về BHYT trên địa bàn huyện; giám sát công tác giảm nghèo, về cấp thẻ BHYT cho trẻ em, giám sát quy trình xét ấp văn hóa, giám sát tiêm phòng gia súc gia cầm, giám sát công tác quản lý đối tượng cai nghiện trên địa bàn, giám sát công tác thu các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh trong các trường học, giám sát công tác bình xét gia đình văn hóa, giám sát công tác hòa giải tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo... 

Nhìn chung về công tác giám sát có nhiều tiến bộ, nội dung giám sát trên nhiều lĩnh vực, đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực, sát với yêu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương. Qua các ý kiến đóng góp của Đoàn thì đơn vị được giám sát cũng đã giải trình đầy đủ. Các ý kiến đóng góp theo từng lĩnh vực, nội dung của Đoàn giám sát đã được các đơn vị giám sát tiếp thu, ghi nhận và điều chỉnh, bổ sung cho hoàn chỉnh. Sau các đợt giám sát, đơn vị được giám sát đã khắc phục các tồn tại, hạn chế và các kiến nghị, đề xuất được giải quyết. Các hoạt động giám sát và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Hội LHPN các cấp đã khuyến khích và phát huy được quyền làm chủ, sự tham gia và trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ. Những kết quả đó đã tạo điều kiện, cơ hội cho cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hành quyền dân chủ, tham gia tích cực hơn vào việc thực thi và xây dựng chính sách, pháp luật, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa phương. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên, đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới hội viên, phụ nữ; Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các cấp Hội LHPN trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia quản lý Nhà nước.

Qua các ý kiến đóng góp của Đoàn giám sát thì đơn vị được giám sát cũng đã giải trình đầy đủ. sau các đợt giám sát, đơn vị được giám sát đã khắc phục các tồn tại, hạn chế và các kiến nghị, đề xuất được giải quyết. Công tác Giám sát của UBMTTQ Việt Nam xã mang tính xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến và những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tại địa phương, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Công tác phản biện xã hội đã thực hiện việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn bản như: Quy chế hoạt động của Huyện ủy, các Ban chỉ đạo, Quy chế hoạt động của các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan chuyên môn của UBND huyện….

Qua 05 năm thi hành Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Hội LHPN các cấp là tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bám sát các Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai các Chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sát với đặc điểm, tình hình của các tổ chức thành viên; Phát động các cuộc vận động các phong trào thi đua của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần đổi mới, phát huy truyền thống, nội lực và vai trò chủ thể của các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện phong trào; Hội LHPN phối hợp với Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã triển khai thực hiện tốt chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác Mặt trận gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam, phát huy năng lực sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đã nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

                                                                                                 Nguyễn Thị Bích Hằng


ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
BCH Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI và UBKT Huyện ủy Khóa IV ra mắt
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ khóa IV
Đại biểu biểu quyết
Các vị đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu lần thứ IV
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng Đại hội bức trướng
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng hoa chúc mừng Đại hội
Bí thư huyện ủy Cẩm Mỹ - Cao Văn Quang phát biểu khai mạc Đại hội
Các vị đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội
Nghi thức chào cờ tại Đại hội
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​