Thứ 6 - 26/02/2016
TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI BẢN LĨNH - TIÊN PHONG - SÁNG TẠO - ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
HUYỆN CẨM MỸ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ VÀ THẨM ĐỊNH BỔ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHÍNH QUYỀN CƠ SƠ NĂM 2019.

​Sáng ngày 24/12, huyện Cẩm Mỹ tổ chức hội nghị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thẩm định bộ chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở năm 2019.
Trong năm 2019, việc đánh giá thực hiện mức độ hoàn thành nhiệm vụ được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Kết quả đánh giá đều đạt từ mức 75-95 điểm là hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm, không có cơ quan, đơn vị không hoàn thành. Đối với công tác cải cách hành chính và phân loại chính quyền cơ sở. Trong năm huyện tiếp tục xây dựng và ban hành bổ sung các tiêu chí, thành phần phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn như tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, dịch vụ bưu chính công ích…  Việc xác định chỉ số cải cách hành chính tiếp tục kết hợp với việc đánh giá phân loại chính quyền cơ sở, điểm quy đổi phần chỉ số cải cách hành chính là 50% và xây dựng chính quyền cơ sở 50%. Qua đánh giá, chấm điểm nhiều địa phương đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ như UBND xã Lâm San, Xuân Tây và Xã Xuân Đông.

2019 HUYEN CAM MY DANH GIA MUC DO HOAN THANH NV VA THAM DINH BO CHI SO CCHC.jpg
( Toàn cảnh hội nghị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thẩm định bộ chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở năm 2019)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã tiếp tục xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát đánh giá nội bộ, phân công thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ công chức phụ trách trên các lĩnh vực. Đồng thời, UBND các xã tiếp tục phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác cải cách hành chính và chính quyền cơ sở trên địa bàn.

Đinh Tài
 


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​