Thứ 6 - 26/02/2016
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CẤP XÃ VÀ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ V NĂM 2021
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ TÍCH CỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA GÂY RA.
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN CẨM MỸ 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

​Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong những năm qua, Hội LHPN huyện đã triển khai và chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở trong huyện luôn quan tâm tới việc thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới ngày càng có những bước chuyển mới cả trong nhận thức và hành động cụ thể. Kể từ khi Luật bình đẳng giới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2007, công tác bình đẳng giới càng được quan tâm triển khai thực hiện. UBND huyện đã kịp thời ban hành các kế hoạch thực hiện Chiến lược và Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015, giai đoạn 2016 - 2020; Hội LHPN huyện tham mưu cho UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả, tạo điều kiện cho cả nam và nữ phát huy quyền làm chủ và bình đẳng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và trong gia đình, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Các hoạt động thực hiện công tác bình đẳng giới bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ, công tác bình đẳng giới ngày càng có những bước chuyển mới.  

Từ khi Luật bình đẳng giới có hiệu lực thi hành và theo sự hướng dẫn của Hội cấp trên và các ban ngành liên quan. Hội phụ nữ huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 13/KH-PN, ngày 30/6/2008 về việc phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ nhằm hướng dẫn Hội phụ nữ các xã thực hiện, và xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban VSTB Phụ nữ huyện và các ban ngành, đoàn thể tổ chức triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ thông qua các hình thức Tọa đàm, hội nghị triển khai, các lớp tập huấn, và trong các buổi sinh hoạt hội, qua các cuộc thi viết tìm hiểu về Luật bình đẳng giới  do huyện, tỉnh tổ chức v.v.. và kịp thời cung cấp tài liệu cho chị em sinh hoạt. Với những cố gắng đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về bình đẳng giới, dần loại bỏ tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”; từng bước thực hiện bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động, sản xuất và các hoạt động xã hội khác.

Việc tổ chức triển khai Luật Bình đẳng giới được thực hiện bằng nhiều hình thức từ ban hành văn bản đến tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn. Đối tượng tham gia các đợt tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới đa dạng từ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện và xã, cán bộ thành viên Hội liên hiệp phụ nữ các cấp, trưởng, phó ấp, chi hội trưởng và người dân. Trong thời gian qua, đã triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật bình đẳng giới được trên 40.000 lượt người tham gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng, các gia đình và của toàn xã hội về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Sau khi công tác bình đẳng giới được chuyển giao cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước, phòng đã bố trí 01 cán bộ lãnh đạo và 01 chuyên viên kiêm nhiệm thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tại các xã cũng đã bố trí cán bộ Gia đình và trẻ em hoặc cán bộ Hội phụ nữ phụ trách công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới cấp huyện và cấp xã hàng năm đều được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc huyện tổ chức.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới đã được Hội phụ nữ từ huyện tới cơ sở quan tâm, tích cực triển khai và đưa vào nội dung truyên truyền trong suốt 10 năm qua, cùng với các nội dung: tuyên truyền học tập tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác về quyền bình đẳng giới; Chỉ thị 37/CT/TW của ban bí thư TW Đảng Khóa VII về “Công tác cán bộ nữ trong tình hình mới”; NĐ 19/2003-NĐ/CP của Chính phủ về quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước; NQ 11NQ/BCT về công tác phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH đất nước” và triển khai thực hiện tiểu đề án 1 “tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. 

Từ năm 2007-2017, hàng năm Hội tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ luật Bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình được trên 400 cuộc có trên 18.000 hội viên tham dự. Phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương, Đài Truyền thanh trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ tổ chức thường xuyên các đợt tuyên truyền công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về giới và chính sách pháp luật về bình đẳng giới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện và xã, in ấn, cấp phát tờ rơi, tờ gấp, treo băng rôn tuyên truyền nhân tháng hành động vì bình đẳng giới, tuyên truyền bằng xe lưu động đến các vùng sâu, vùng xa tại các xã. Ngoài ra còn lồng ghép tuyên truyền về luật bình đẳng giới trong các cuộc họp mặt nhân các ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10…Phối hợp với Đài Truyền thanh huyện thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến xã về các nội dung liên quan đến Luật Bình đẳng giới, Nghị định 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ về việc xử phạt hành chính về bình đẳng giới, Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các mục tiêu thực hiện trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện. Xây dựng chuyên mục “Tuyên truyền bình đẳng giới” phát sóng định kỳ vào thứ 2 và thứ 4 hàng tuần trên sóng Đài truyền thanh từ huyện đến xã. Trong 10 năm qua phối hợp với Đài truyền thanh huyện đã tuyên truyền được 1.200 tin, tiết mục; 295 bài; 20 chuyên đề với tổng thời lượng trên 600 giờ. Ngoài ra, đã thực hiện được 25 phóng sự, 127 tin gửi Đài PTTH Đồng Nai. Tổ chức mở 68 lớp về phòng chống bạo lực gia đình, về luật bình đẳng giới,về giáo dục pháp luật, về giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa, Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt … có 3.325 chị tham dự. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức Ngày hội văn hóa gia đình và truyền thông Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình hàng năm nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016).

Tổ chức diễn đàn, nói chuyện chuyên đề nhân dịp kỷ niệm ngày ngày xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11, ngày gia đình Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ với các chủ đề tuyên truyền như “giao tiếp ứng xử văn hóa trong đời sống gia đình”, “đạo đức phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tuyên truyền pháp luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, phòng chống buôn bán người, phòng chống lao động trẻ em, thu hút gần 3.500 lượt trẻ em và hơn 2.500 người lớn tham dự.

 Tổ chức các hoạt động họp mặt, thi nấu ăn, cắm hoa, hội thi “Nam thanh lịch, nữ duyên dáng”, biểu diễn thời trang, hội thi “Đẹp hơn mỗi ngày”, tập huấn kỹ năng xã giao và giao tế quốc tế… nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, trong đó lồng ghép nói chuyện chuyên đề về vai trò của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuyên truyền về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nữ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị huyện với trên 3.000 lượt cán bộ tham dự. Cấp 25.750 cuốn tài liệu, tạp chí, tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền về Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; chăm sóc sức khỏe vị thành niên cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện.

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở”, Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LHPN các cấp” giai đoạn 2012 - 2017,Trong những năm qua, Hội đã đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh có chuyển biến rõ rệt, chất lượng hoạt động không ngừng được cải tiến. Kết quả, qua phân loại hàng năm có 90 – 100% Hội cơ sở được xếp loại vững mạnh; trên 80% chi, tổ Hội được xếp loại vững mạnh, khá; 100% chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định.

Thực hiện tốt công tác tham mưu về cán bộ nữ, Hội LHPN huyện và các xã đã chủ động tham mưu, giới thiệu nhân sự nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Kết quả, nữ ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 là 11/40, tỷ lệ 27,5%; đại biểu HDND xã là 112/398, tỷ lệ 28,1%. Trong 10 năm qua Hội đã giới thiệu được 379 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, đưa vào trung kiên, có 101 chị được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Đến nay có 24/24 Ủy viên Ban chấp hành phụ nữ huyện là đảng viên đạt 100%; 77/172 Ủy viên BCH phụ nữ cơ sở là đảng viên, đạt 44,76%; 16/87 Chi hội trưởng là đảng viên đạt 18,39%; (tỷ lệ Chi hội trưởng là đảng viên đạt thấp lý do trình độ học vấn của 41/87 chị chưa tốt nghiệp được THCS)

Thực hiện Quyết định số 217/QĐ.TW ngày 12/12/2013 (khóa XI) của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định 218/QĐ.TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…  Hàng năm, Hội LHPN huyện và cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng dẫn, chỉ đạo của Hội cấp trên và cấp ủy Đảng như giám sát quy trình bình xét hộ nghèo; giám sát hiện chế độ, chính sách đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã nghỉ việc lâu năm (từ năm 2004 - 2009); giám sát cấp quà tết cho hộ nghèo, công tác vận động nội dung đóng góp làm đường nông thôn và xây dựng trụ sở ấp văn hóa và vận động học sinh ra lớp; giám sát công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2014-2016; Ngoài ra Hội phụ nữ các cấp còn tham gia giám sát những nội dung liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới như: việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em. 

Triển khai các hội nghị tham gia đóng góp vào các dự thảo luật như: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật Hôn nhân gia đình, Luật dân sự sửa đổi, Luật hình sự sửa đổi, Luật đất đai, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, luật Bình đẳng giới… và các vấn đề có liên quan đến phụ nữ và trẻ em, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp… nhằm phát huy dân chủ sâu rộng trong cán bộ, hội viên,  giúp chị em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, khó khăn vướng mắc; đồng thời để chị em đóng góp những ý kiến thiết thực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, từng bước thể hiện vai trò đại diện của tổ chức Hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ - trẻ em. 

Công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ trẻ em được các cấp hội chú trọng: Hội đã thường xuyên phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh phụ khoa, đo loãng xương, cấp thuốc miễn phí cho phụ nữ và phối hợp với các công ty truyền thông tổ chức các buổi hổi thảo chuyên đề cung cấp các kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, sức khỏe sinh sản, kỹ năng chăm sóc con và gia đình trong thời đại mới v.v …  

Hội luôn quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia có hiệu quả. Hội vận động xây dựng 65 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở, trị giá 2.132.000.000đ;  1.555 giải học bổng và 1.385 suất học đường, tập vở, sách giáo khoa, quần áo, bút, cho học sinh nghèo với số tiền trên 615.200.000 đồng; Trích quỹ hội và vận động tặng quà cho cán bộ Hội, hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn; mẹ liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, đỡ đầu người già neo đơn, học sinh mồ côi, học sinh dân tộc thiểu số, thăm hỏi cán bộ hội viên phụ nữ ốm đau, hoạn nạn, tang gia với số tiền 425.000.000đ.

  2019- 10 NAM THUC HIEN BINH DANG GIOI.png

(Hội phụ nữ xã Lâm San tặng quà cho hội viên nghèo khó khăn)

Hội đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề Cẩm Mỹ và UBND các xã thực hiện chức năng tư vấn ngành nghề đào tạo, phù hợp với trình độ, năng lực của người lao động, phù hợp với phát triển kinh tế - Xã hội của địa phương; đồng thời cung cấp thông tin về thị trường lao động; công tác tư vấn cho người lao động về ngành nghề đào tạo được tập trung thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi quan điểm của lao động nữ về việc học nghề, tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập cho người lao động. Cán bộ Hội LHPN từ huyện đến xã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về tuyên truyền, vận động người lao động tham gia học nghề do vậy việc tổ chức tuyên truyền, vận động lao động nữ tham gia học nghề tại các ấp có hiệu quả, huy động được số lượng đối tượng tham gia học nghề. Trong 10 năm qua Hội tổ chức tuyên truyền được trên 3.000 cuộc có trên 80.000đ lượt chị tham dự, tư vấn học nghề và việc làm. Hàng năm, Phối hợp với Trạm khuyến nông và Hội nông dân huyện, tổ chức mở 8-12 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, trồng trọt chăn nuôi và cách phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch heo tai xanh có trên 350 chị tham dự.

Ngoài ra, Hội đã giới thiệu tạo việc làm tại chỗ cho 2.124 chị tách hạt điều,… có thu nhập ổn định từ 3.000.000đ/ 1 tháng. Và vận động chị, em phụ nữ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao; vận động chị em thực hiện XHHGT nông thôn, tích cực tham gia công tác giảm nghèo, công tác từ thiện… góp phần vào kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện. Hội đã vận động được trên 5000 chị khá giúp vốn cho trên 3000 chị khó khăn, tiền mặt trên 3,5 tỷ đồng và vần đổi trên 20.000 công lao động. Thành lập và duy trì hoạt động 521 nhóm phụ nữ tiết kiệm với 9.544 thành viên, số tiền huy động góp vào 6.634.400.000 đồng xét cho 2.135 chị vay. Thành lập và duy trì 28 tổ đoàn kết với 543 thành viên; số tiền gởi vào 458.300.000đ giúp vốn cho 196 chị  vay không tính lãi. Thành lập và duy trì 7 tổ mô hình mua sắm, với 83 thành viên, số tiền gởi vào 55.000.000 đồng giúp 22 chị vay. Thực hiện chương trình ủy thác giữa Hội LHPN và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ vay vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế, đến nay đã có 87 tổ vay vốn với tổng dư nợ trên 58 tỷ đồng.

Ngoài công tác tuyên truyền các cấp hội còn  xây dựng các mô hình để thực hiện có hiệu quả trong công tác bình đẳng giới cụ thể: Câu lạc bộ “Phụ nữ bảo vệ môi trường”; 9 Câu lạc bộ “Nuôi dạy con tốt”; Câu lạc bộ 343 “Giáo dục phẩm chất đạo đức PN thời kỳ CNH, HĐH đất nước”; 13 Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 1 Câu lạc bộ “Gia đình không có bạo lực”; Câu lạc bộ “gia đình hạnh phúc”; 12 Câu lạc bộ “không sinh con thứ 3”. Các CLB sinh hoạt 3 tháng 1 lần nhằm tuyên truyền cho cán bộ, hội viên đề cao cảnh giác với đối tượng tội phạm, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, đặc biệt là các thủ đoạn của bọn buôn người để hội viên phụ nữ biết 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân trong toàn Huyện. Công tác bình đẳng giới đã đạt được nhiều kết quả như đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, nữ tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND tăng lên rõ rệt; Phụ nữ ngày càng được nâng cao nhận thức trình độ năng lực, phát huy tài năng trong công cuộc thực hiện CNH - HĐH đất nước.

                                                                          Nguyễn Thị Bích Hằng

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM MỸ LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập Thị trấn Long Giao
Bí thư huyện ủy Cẩm Mỹ Từ Nam Thành phát biểu tại Lễ công bố thành lập Thị trấn Long Giao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại Lễ công bố thành lập Thị trấn Long Giao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập Thị trấn Long Giao
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bí thư huyện ủy Cẩm Mỹ Từ Nam Thành tặng hoa Anh hùng LLVT tại buổi lễ
Thường trực huyện ủy Cẩm Mỹ tặng hoa chúc mừng Thị trấn Long Giao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng huyện Cẩm Mỹ
Các vị đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ công bố
Xem thêm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​