Thứ 6 - 26/02/2016
AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
TOÀN DÂN TÍCH CỰC HỌC BƠI PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THAM GIA ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

​ Nhằm tổ chức các hoạt động  kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, ngay từ đầu năm Hội LHPN huyện đã xây dựng và triển khai chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ và đã không ngừng học tập, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tuyên truyền vận động trong hội viên phụ nữ tham gia đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và đạt được được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Hệ thống Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cẩm Mỹ gồm Hội Cấp huyện và 15 Hội cơ sở với 86 chi hội Phụ nữ, có 13.291 hội viên, 4.251 hội viên nòng cốt, hội viên sinh hoạt thường xuyên 9.222. Nhân dân và các tầng lớp phụ nữ luôn tự hào là một vùng đất giàu truyền thống trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Kế thừa truyền thống của các thế hệ phụ nữ đi trước, phụ nữ Cẩm Mỹ hôm nay luôn nhận thức rằng phải có trách nhiệm giữ gìn, phát huy và viết tiếp những trang sử vàng truyền thống của phụ nữ Việt Nam, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Chính vì vậy trong các cấp Hội phụ nữ huyện Cẩm Mỹ luôn nhiệt tình năng nổ trong việc xây dựng và tổ chức các hoạt động công tác Hội, trong đó việc tuyên truyền và tham gia đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là một nhiệm vụ then chốt, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp giữ gìn và bảo vệ đất nước.

Để có các gải pháp đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền trong hội viên phụ nữ và công tác tham gia đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Hội LHPN các cấp huyện Cẩm Mỹ đã: Xác định công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương là một khâu vô cùng quan trọng trong hệ thống Hội phụ nữ. Hội LHPN các cấp luôn quan tâm chú trọng đến công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại địa phương cũng như công tác tham gia đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, kết hợp tuyên truyền miệng, các phương tiện thông tin đại chúng và trong sinh hoạt Chi, tổ Hội nhằm chuyển tải đầy đủ nội dung, ý nghĩa công tác chính trị, tư tưởng đến đông đảo hội viên phụ nữ hưởng ứng. Tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật  và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch trong hội viên, phụ nữ thông qua các trang thông tin điện tử, các tin, bài báo, treo băng rôn khẩu hiệu, pano, áp phích. Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thi và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch… 

2019 chong luan dieu xuyen tac cua HPN.png 
            (Tuyên truyền lồng ghép trong các buổ​i sinh hoạt chi, tổ, hội)

Quán triệt đến toàn thể hội viên, phụ nữ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho các tổ chức phản động, không thực hiện các hành vi tiêu cực. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, Ban Công an xã để thường xuyên trao đổi nắm thông tin, tình hình, cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên quán triệt, phối hợp thực hiện bảo đảm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Kịp thời tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân không nghe theo, làm theo sự lôi kéo, kích động của các đối tượng xấu, gây mất an ninh trật tự. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục hội viên, phụ nữ nhằm nâng cao cảnh giác, không để bị các đối tượng cực đoan, chống đối, phản động mua chuộc, lôi kéo tham gia các hoạt động tụ tập, biểu tình chống đối Đảng, Nhà nước. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và dư luận xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, không nghe theo, không làm theo sự lôi kéo, kích động của các phần tử xấu làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ nhằm kịp thời hỗ trợ, giải quyết, chủ động theo dõi, nắm bắt hoạt động có dấu hiệu tuyên truyền, kích động, lôi kéo công nhân, người dân tham gia các hoạt động tụ tập đông người, gây rối trật tự để báo cáo cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Làm tốt công tác phối hợp vận động, thuyết phục các chức sắc tôn giáo trên địa bàn và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Giáo dục, tuyên truyền tín đồ tôn giáo chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Hội viên, phụ nữ và người dân địa phương nâng cao ý thức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, kích động của kẻ xấu, yên tâm học tập, lao động, công tác, không để chúng lợi dụng, lôi kéo tụ tập tuần hành, biểu tình hoặc các hoạt động khác gây mất an ninh trật tự. Kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền để xử lý mọi nguy cơ, tình huống phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để lây lan qua địa bàn khác. Chủ động nắm tình hình trong đồng bào có đạo, người dân tộc để có biện pháp tuyên truyền đúng định hướng. Quan tâm tuyên truyền hội viên, phụ nữ, phòng chống hoạt động lôi kéo, mua chuộc, tác động chuyển hóa gây chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ đối với nước ta. Tập trung tuyên truyền tại các địa bàn có đông đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc, không để các đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Kịp thời cung cấp những thông tin chính xác, chính thống để định hướng dư luận, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc gây hoang mang trong dư luận quần chúng.

Thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội của các thế lực thù địch. Các cấp Hội LHPN huyện cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu thù địch, sai trái của các đối tượng, phần tử xấu trên internet, mạng xã hội. Đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng: thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, phản bác hoặc tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng “độc hại”, phản động được đối tượng sử dụng. Xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên đưa tin, viết bài, bình luận; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác với luận cứ khoa học, tính thuyết phục cao. Kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh, cả trực tiếp và gián tiếp; giữa xây và chống, trong đó lấy xây là chính; chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí để viết bài đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ hội viên phụ nữ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật; vận động chị em không chia sẻ (share), không kích (like) đối với những nội dung, hình ảnh tiêu cực mang tính kích động, đồng thời tăng cường đấu  tranh phản bác đối với những thông tin, hình ảnh xuyên tác, kích động trên mạng xã hội; tích cực chia sẻ, bình luận (comment) đối với những thông tin chính thống, thông tin tích cực. Trong thời gian tới, Các cấp phụ nữ trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hữu ích khả quan hơn nhằm phát huy hiệu quả đã đạt được và nâng cao chất lượng của công tác tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là người bạn tinh thần luôn đồng hành cùng chị em phụ nữ tích cực tham gia đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình – bạo loạn lật đổ của các thế lực hiện nay.

                                                                              Nguyễn Thị Bích HằngĐang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​