Thứ 6 - 26/02/2016
AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
TOÀN DÂN TÍCH CỰC HỌC BƠI PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN (2010-2020) CỦA CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM MỸ

​Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện, ngay từ những năm đầu giai đoạn, Ban Thường vụ Hội LHPN các cấp từ huyện đến cơ sở căn cứ Kế họạch của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và Ban chỉ đạo xây dựng Nộng thôn mới huyện, Hội LHPN các cấp đã triển khai xây dựng kế hoạch trong cấp Hội từng giai đoạn và hàng năm. Hội đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của Hội để xây dựng kế hoạch sát, đúng và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu nguyện vọng của hội viên phụ nữ, đồng loạt phối hợp thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN các xã thực hiện nhiệm vụ công tác Hội gắn với từng tiêu chí trong bộ tiêu chí Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện phong trào xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, giảm nghèo, phát triển kinh tế…

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Hội LHPN huyện đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị địa phương. Hội đã vận động thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng “Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp””Tuyến đường tự quản”, của cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai, vận động gia đình hội viên, phụ nữ hiến đất làm đường... Hội cũng xác định môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng, đã triển khai mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình trên địa bàn huyện. Thành lập mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lon”...Các hoạt động được triển khai đã được hội viên phụ nữ và nhân dân đồng tình hưởng ứng, giảm lượng rác thải ra môi trường, nhờ vậy đã hạn chế ô nhiễm môi trường trong nông thôn. 

Xác định công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức của hội viên, phụ nữ, của nhân dân về xây dựng nông thôn mới là hoạt động vô cùng quan trọng, Hội LHPN huyện tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức các điểm tuyên truyền, tập huấn, thông qua  các buổi sinh hoạt Hội đã lồng ghép tuyên truyền nội dung của 19 tiêu chí nông thôn mới, về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, hội viên, phụ nữ. Hội đã tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của Hội như: cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được xác định là nhiệm vụ quan trọng của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp Hội cơ sở cụ thể hóa nội dung các tiêu chí của cuộc vận động, triển khai tới 86% chi, tổ phụ nữ, vận động gia đình hội viên tự đánh giá và triển khai đăng ký thực hiện. 

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp Hội LHPN từ Huyện đến Xã quan tâm thực hiện. Trong 10 năm qua được triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: ban hành văn bản chỉ đạo triển khai đến Hội phụ nữ cơ sở, đến các chi, tổ, hội và đến cộng đồng dân cư; nhằm cung cấp các thông tin về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Huyện, các đoàn thể chính trị và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa, góp phần xây dựng ấp, xã, đạt chuẩn văn hóa, nhằm góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; vận động người dân, phụ nữ, hội viên tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi…theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

 2019-phu nu voi NTM.jpg
Hội phụ nữ cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động được gắn với 8/19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Nhằm đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các cấp Hội hướng dẫn 100% hội viên phụ nữ đăng ký các nội dung của cuộc vận động gắn với tiêu chí NTM ở địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hội nghị, tập huấn, sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ, qua đó giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích, nội dung và mối quan hệ tác động giữa các tiêu chí của cuộc vận động để tự giác thực hiện. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện cũng chỉ đạo khảo sát nắm tình hình, xác định tiêu chí cần tập trung để hỗ trợ thực hiện đạt hiệu quả, tập trung những vấn đề nổi cộm, liên quan đến tiêu chí “gia đình không đói nghèo”, “gia đình không có bạo lực”, “3 sạch”…. đưa cuộc vận động thật sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ và gia đình; góp phần xây dựng Nông thôn mới, cụ thể:

Hội LHPN huyện cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn triển khai Cuộc vận động cho các chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng phụ nữ, đồng thời cấp phát 300 cuốn sách tuyên truyền Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" xuống cơ sở làm tài liệu tuyên truyền. Từ năm 2011 đến 2019, các cấp Hội đã tổ chức được 5.635 cuộc  tuyên truyền với 165.260 lượt chị dự. Hội LHPN từ huyện đến cơ sở thực hiện phong trào “phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” do Trung ương hội LHPN Việt Nam phát động gắn với 8/19 tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới; Hội đã giúp 142/296 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, đạt 47,97% thông qua phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” và các mô hình như” hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”; thành lập  nhóm phụ nữ tiết kiệm; xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo …góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí 11 về tỷ lệ hộ nghèo và tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tiêu chí 17 về môi trường… thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Đến nay có 31.477/31.477 (100%) hộ gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội phụ nữ các xã tổ chức khảo sát và đăng ký thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; đến nay có 27.654 hộ gia đình đăng ký thực hiện (đạt 87,85%); qua bình xét có 30.368 hộ đạt tiêu chí “Gia đình không đói nghèo”; tiêu chí “Gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học” đạt 29.816 hộ; tiêu chí “Gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” đạt 29.797 hộ; tiêu chí “Gia đình không sinh con thứ 3 trở lên” đạt 30.015 hộ, tiêu chí “Gia đình không có bạo lực” đạt 30.270 hộ, tiêu chí “sạch nhà” đạt 29.562 hộ; tiêu chí “sạch ngõ” đạt 29.232 hộ, tiêu chí “sạch bếp” đạt 28.852 hộ và cả 8 tiêu chí đạt 28.229 hộ. Đến nay, Hội vẫn duy trì 8 CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch” với 235 thành viên.

Từ những việc làm thiết thực trong 10 năm qua các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện đạt được những kết quả đáng khích lệ gắn với các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao cụ thể:

- Với tiêu chí “Không đói nghèo” Các cấp Hội phụ nữ xác định phải tập trung đẩy mạnh thực hiện tiêu chí không đói nghèo, tăng cường sự phối hợp giữa Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện, xã với các đoàn thể từ huyện đến cơ sở nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác hỗ trợ phụ nữ nghèo được Hội tiếp tục đẩy mạnh, các phong trào phụ nữ giúp nhau được duy trì, phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp Hội đẩy mạnh các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” thông qua việc khai thác, quản lý các nguồn vốn giúp trên 30.000 lượt chị em phụ nữ vay để phát triển kinh tế gia đình, trong đó có  296/312 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được vay vốn (đạt 97,87 %), có 142/296 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, đạt 47,97%, góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí 11 về tỷ lệ hộ nghèo và tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương

Ngoài hỗ trợ vốn vay, Hội còn hướng dẫn kỹ năng quản lý kinh tế gia đình, động viên hội viên, phụ nữ phát huy nội lực trong phát triển kinh tế, có ý thức học hỏi, dám nghĩ, dám làm, ý chí vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, dấy lên phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”…nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của chính gia đình mình. Ngoài ra Hội còn phối hợp mở lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất cho hơn 3.300 hội viên; giới thiệu cho trên 8.000 chị vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp địa phương; phối hợp tổ chức nhiều đoàn tham quan học tập các mô hình sản xuất, chăn nuôi giỏi, góp phần tăng tính hiệu quả và bền vững của chương trình. 

Từ năm 2011 đến 2019, Hội đã xây dựng được 50 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo. Các cấp Hội thành lập 5 loại hình tiết kiệm gồm 390 tổ tiết kiệm với 8.686 thành viên, giúp cho các chị vay vốn xoay vòng. Hàng tháng vào các buổi sinh hoạt định kỳ các chi, tổ, hội, Chi hội trưởng hoặc tổ trưởng vận động các chị em phụ nữ tham gia nhóm phụ nữ tiết kiệm huy động vốn, lãi suất cao nhất là 1% và giải quyết tại chỗ cho các chị em phụ nữ có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Các chị Chi hội trưởng, tổ trưởng phối hợp cùng Hội đến thăm nhà và kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ các chị sử dụng các nguồn vốn vay đúng mục đích sử dụng.

- Với tiêu chí “không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”: Ngoài việc hỗ trợ phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững, Hội cùng chung  sức xây dựng một xã hội, cộng đồng bình yên, đẩy mạnh thực hiện tiêu chí "Không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội", góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Hội phụ nữ các xã, cùng với Công an ký kết liên ngành về an ninh quốc phòng; phối hợp với Mặt trận cùng các ngành chức năng tổ chức ký kết khu dân cư không có tội phạm và tệ  nạn xã hội; ký cam kết toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp tổ chức các cuộc hòa giải về tranh chấp đất đai, bạo lực gia đình…Hội cũng đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01“Về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, thông qua sinh hoạt Hội, sinh hoạt CLB, tổ phụ nữ “Không có người thân vi phạm pháp luật và TNXH”, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về quản lý, giáo dục con em, về âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, phòng ngừa tình trạng trộm cắp tài sản, an toàn giao thông, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến luật hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình..., thành lập các mô hình câu lạc bộ tổ phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình không bạo lực. Thông qua các câu lạc bộ Hội đã tuyên truyền phổ biến và nâng cao nhận thức cho chị em trong việc chăm sóc, giáo dục con  không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Hội LHPN các cấp đã chủ động phối hợp với ngành Công an về thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01“Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; Có 469/469 tổ đăng ký thực hiện. 

Hội LHPN từ huyện đến xã luôn chú trọng công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ phòng chống không để tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp theo chiều hướng gia tăng. Qua triển khai thực hiện, Hội phối hợp các ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ, góp phần phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn. Phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; phòng chống tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia giữ gìn an toàn giao thông và trật tự đô thị, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình: Câu lạc bộ“Phụ nữ với pháp luật”; tổ “Phụ nữ tự quản”; câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, mô hình “Gia đình không có người thân mắc TNXH và vi phạm pháp luật” mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”…Phối hợp cảm hóa, giáo dục các đối tượng nghiện ma túy, hết hạn tù về... 

Hội xây dựng mới và duy trì sinh hoạt các mô hình về phòng, chống tội phạm, ma túy mại dâm: Tổ chức sinh hoạt CLB “Phụ nữ tham gia phòng chống ma túy” và 04 câu lạc bộ “phụ nữ với Pháp Luật” định kỳ theo quy chế, trong sinh hoạt đã triển khai các luật như: luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác phòng chống buôn bán người, phòng chống ma túy. Các CLB, tổ nhóm sinh hoạt nhằm tuyên truyền cho cán bộ, hội viên đề cao cảnh giác với đối tượng tội phạm, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, đặc biệt là các thủ đoạn của bọn buôn người để hội viên phụ nữ biết cách phòng tránh. Tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ cương quyết quản lý giáo dục con em và người thân thực hiện “4 không với ma túy”,  “không thử, không sử dụng, không tàng trữ, không mua bán trái phép chất ma túy”. Hàng tháng, quý, Hội tổ chức tuyên truyền, gắn với các  hoạt động tuyên truyền  của CLB “Phụ nữ tham gia Phòng chống ma túy” để cán bộ, hội viên tiếp thu kiến thức, nhân biết những biểu hiện của người nghiện ma túy, nhằm nhận biết để quản lý giáo dục con em trong gia đình tốt hơn.

Nhằm bảo vệ tài sản của nhân dân, hàng năm Hội phụ nữ xã đã phối hợp cùng với Công an xã tuyên truyền vận động nhân dân trong xã tích cực thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và triển khai mô hình “Tổ tự quản” tại địa bàn dân cư. Ngoài việc bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự thì tổ còn huy động quỹ tiết kiệm hàng năm. Ngoài ra, Hội còn thường xuyên quan tâm, tìm hiểu hoàn cảnh, động viên tinh thần, giúp đỡ chị em phụ nữ sản xuất kinh tế, giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, tránh xa các tệ nạn xã hội và sự lôi kéo, dụ dỗ của các thành phần xấu,  không sa vào con đường làm ăn bất chính như: mại dâm, ma túy, cờ bạc, số đề. Các cấp Hội phối hợp lực lượng Công an và các ban ngành, đoàn thể các cấp đã tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ và tuyên truyền, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH. Đến nay có 100% chị đăng ký thực hiện gia đình không có con em phạm tội và TNXH. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống buôn bán người và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hang năm. Hội LHPN huyện đã phối hợp mở lớp tập huấn về ATGT và phòng chống tội phạm hang năm có đông đảo hội viên, phụ nữ tham dự.

- Tiêu chí “Không có bạo lực gia đình”: Phòng, chống bạo lực gia đình là mục tiêu của toàn xã hội, vì vậy các cấp Hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện luôn tăng cường công tác phối hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình, hoạt động đặc thù của ngành, chú trọng phát hiện, hòa giải kịp thời các vụ xung đột, mâu thuẫn trong gia đình; sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Hiện nay, huyện có 13/13 xã đã trang bị tủ thuốc để sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân bị bạo hành về thân thể nếu có bạo lực xảy ra và sẽ tiếp tục nhân rộng các tủ thuốc này ở tất cả các xã.

Một trong những giải pháp phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở huyện Cẩm Mỹ là xây dựng những mô hình, câu lạc bộ và địa chỉ tin cậy, đường dây nóng tin cậy. Hiện nay, toàn huyện có hơn 60 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, thiết lập 13 đường dây nóng trên 13 xã do công an phụ trách; thành lập 74 CLB Gia đình phát triển bền vững, 74 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 13 điểm tạm lánh đặt tại 13 trạm y tế... Các CLB hoạt động thường xuyên, nền nếp và phát huy hiệu quả tích cực, phối hợp tốt với Trưởng ấp và các tổ hòa giải sớm phát hiện, xử lý, can thiệp, hòa giải kịp thời những vấn đề xung đột, mâu thuẫn trong các gia đình ở khu dân cư. Những kiến thức về giáo dục ứng xử tốt đẹp giữa các thành viên trong gia đình, kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình, các văn bản, chính sách pháp luật mới về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được các thành viên tìm hiểu trên nhiều nguồn thông tin và tích cực chia sẻ không chỉ trong phạm vi CLB mà còn tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân qua những buổi thăm hỏi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

Tổ chức tập huấn, tọa đàm tuyên truyền về Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và các luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Duy trì hoạt động hơn 60 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, các địa chỉ đã phát huy tác dụng tốt, tư vấn, can thiệp, giúp đỡ các trường hợp bị bạo lực gia đình; thông qua các mô hình câu lạc bộ: “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gia đình hạnh phúc, nói không với bạo lực gia đình”, “Phòng chống bạo lực gia đình”… vận động phụ nữ, nam giới và cộng đồng phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Tiêu chí “Gia đình không sinh con thứ 3 trở lên”: Phối hợp ngành Y tế tổ chức tập huấn, truyền thông, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không phân biệt giới tính khi mang thai, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm mức sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Duy trì 5 câu lạc bộ “không sinh con thứ 3”, 10 câu lạc bộ “nuôi dạy con tốt”, 2 câu lạc bộ “gia đình hạnh phúc” hoạt động có hiệu quả.

- Với tiêu chí “không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học giữa chừng”: Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 704 về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, Hàng năm, có trên 85% hội viên phụ nữ được tiếp cận với đề án 704 “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”; trên 95% bà mẹ và ông bố được tiếp cận các kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình, nuôi dạy con, thực hiện KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, các nội dung liên quan đến hôn nhân gia đình; thành lập và duy trì các mô hình câu lạc bộ “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”; tổ “phụ nữ khuyến khích con em học tập và tổ khuyến học”; tổ “phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em”; câu lạc bộ “Nuôi, dạy con tốt”;“Nuôi con bằng sữa mẹ”… Tích cực thực hiện Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”; vận động, hỗ trợ 1.128 suất học bổng trị giá  536.100.000đ cho trẻ em nghèo học giỏi, ngoài ra các cấp Hội còn vận động tặng sổ tiết kiệm, sách vở, quần áo học sinh và nhiều phần quà khác trị giá gần 1,7 tỷ đồng.

- Thực hiện tiêu chí “Ba sạch: Sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp”: Hội luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng như: thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”; xây dựng và sử dụng các công trình vệ sinh gia đình đúng cách, thực hiện vệ sinh cá nhân, không xả rác thải bừa bãi, tham gia dọn dẹp vệ sinh xóm ấp , thực hiện truyền thông “Hãy rửa tay bằng xà phòng cho đôi tay sạch khuẩn” , góp phần thực hiện tiêu chí 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Ngoài ra còn phối hợp tổ chức ra quân hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; Ngày Môi trường thế giới; Giờ trái đất, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, phổ biến kiến thức về vệ sinh môi trường, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu…Thành lập Câu lạc bộ “Phụ nữ bảo vệ môi trường” 50 Thành viên  và 10 tổ “tiếng kẻng môi trường” vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, hội viên tập trung dọn dẹp đường làng ngõ xóm được 78 tuyến có 1.074 lượt chị tham dự.

Hội đã vận động chị em ra quân dọn cỏ, dọn vệ sinh, trồng hoa … dọc 2 bên tuyến đường, đồng thời trao bản cam kết thực hiện chương trình “sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – văn minh” cho các hộ dân sống ở 2 bên tuyến đường góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường… Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng TN-MT huyện tổ chức các buổi truyền thông bảo vệ môi trường, hướng dẫn chị em xử lý, phân loại rác tại hộ gia đình, vận động chị em tham gia các tuyến thu gom rác thải,….Thành lập các mô hình, tổ phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường; Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ 3.562 hội viên, phụ nữ tiếp cận, xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh, xử lý tác thải,.. cụ thể như vay vốn NHCS chương trình nước sạch để đầu tư đào giếng lầy nguồn nước sạch,  xử lý rác thải theo từng loại rác… để HTX dễ thu gom.

Thành lập được 12 chi hội phụ nữ “5 không 3 sạch” gồm 401 thành viên và 8 tổ “phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilong” bảo vệ môi trường với 343 thành viên. Tặng hơn 400 giỏ nhựa đi chợ để chị em phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilong. Thành lập 02 tổ phụ nữ an toàn thực phẩm.

Ngoài các tiêu chí trên Hội còn tham gia thực hiện công tác Dân vận khéo: Đẩy mạnh công tác dân vận trong toàn bộ hệ thống Hội là mục tiêu quan trọng nhằm tăng cường đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, củng cố và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Khẳng định vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ. Phát huy quyền dân chủ của phụ nữ trong xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hàng năm, nhân dịp ngày vì dân, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở vận động trên hội viên phụ nữ tham gia nạo vét mương thoát nước, phát quang bụi rậm và vận động hội viên ủng hộ đóng góp tu sửa những con đường đã bị hư hỏng. Đặc biệt hưởng ứng đợt ra quân làm công tác dân vận đợt II/2015 và đợt IV/2016 do Hội LHPN huyện chủ trì tại xã Nhân Nghĩa, Xuân Đông, tặng 70 phần quà trị giá 21.000.000đ cho gia đình chính sách, hộ nghèo và khó khăn; Trao 30 suất học bổng với tổng trị giá là 15.000.000đ, trao 1.000 quyển vở, 100 bộ đồng phục học sinh. Phối hợp Bệnh viện đa khoa Cẩm Mỹ tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 100 người thuộc diện gia đình chính sách, người cao tuổi, người neo đơn … Hội LHPN huyện đóng góp 2.000.000đ để xây  dựng nhà vệ sinh giá rẻ và vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân nhắn tin ủng hộ Chương trình “Vì phụ nữ biên cương”. Tham gia mua 396 áo hỗ trợ cán bộ, hội viên xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, trị giá gần 40.000.000đ.

Qua triển khai thực hiện công tác dân vận trong hệ thống Hội LHPN, đã xây dựng được nhiều mô hình “Dân vận khéo”, đã trở thành một nội dung trọng tâm của phong trào thi đua trong hệ thống Hội, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

 2019-phu nu voi NTM 2.jpg
Dọn cỏ trồng hoa và quản lý tuyến đường tự quản

Nhìn chung, trong 10 năm qua các cấp Hội phụ nữ đã tích cực, chủ động, sáng tạo để triển khai, tuyên truyền cuộc vận động gắn xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, hội viên, phụ nữ; giúp chị em phụ nữ; nội dung cuộc vận động thiết thực, cụ thể đến đời sống phụ nữ, nhận thức của hội viên, phụ nữ được nâng lên, chuyển biến hành động cụ thể, có ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tích cực vận động, tác động các thành viên trong gia đình gương mẫu thực hiện; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế gia đình và hạn chế việc vi phạm pháp luật. Hình thức triển khai cuộc vận động có sáng tạo, đổi mới, phù hợp với nhận thức của hội viên, phụ nữ. Cuộc vận động đã tạo nên kênh tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Chị em đã đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất làm đường, đóng góp chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới với số tiền hơn 5 tỷ đồng và những việc làm cụ thể như: Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân cam kết giữ gìn ngõ xóm, tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp tại 13/13 xã trên địa bàn huyện. Nhằm thực hiện bộ tiêu chí nâng cao đối với các xã đã đạt nông thôn mới, chị em phụ nữ đã tổ chức làm cỏ, dọn dẹp vệ sinh, trồng cỏ đậu, cây xanh dọc 2 bên đường; phân công hội viên phụ nữ thuộc hộ gia đình dọn vệ sinh đoạn đường trước nhà mình và bóng đèn dọc theo tuyến đường nhằm tạo vẻ mỹ quan ở khu dân cư, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân địa phương và góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự  tích cực tham gia hưởng ứng xây dựng nông thôn mới. Đồng thời cùng với các ban ngành, MTTQ và các đoàn thể vận động nhân dân tích cực thực hiện đóng góp tiền của, công lao động làm các công trình giao thông nông thôn, tham gia mua bảo hiểm y tế, đưa trẻ vào nhà trẻ, mẫu giáo...

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cẩm Mỹ đã tích cực, nỗ lực, thể hiện vai trò trách nhiệm của mình chung sức cùng với huyện nhà xây dựng nông thôn mới. các cấp Hội đã chú trọng, quan tâm đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong triển khai thực hiện, Hội đã phát huy tốt nội lực đồng thời tăng cường kêu gọi, vận động hỗ trợ nguồn lực bên ngoài cùng với sự phối hợp của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể do đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng toàn huyện xây dựng nông thôn mới ”.Trong thời gian tới, Hội chú trọng công tác tuyên truyền vận động phụ nữ nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng cộng đồng thôn xóm bình yên, chăm lo xây dựng đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên,phụ nữ..., tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chị em, tiếp tục nhận được sự đồng tình hưởng ứng  tích cực của hội viên phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

                                                                         Nguyễn Thị Bích HằngĐang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​