Thứ 6 - 26/02/2016
AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
TOÀN DÂN TÍCH CỰC HỌC BƠI PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC
Huyện Cẩm Mỹ sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Ngay sau khi nhận được các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 29/12/2016 và Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 12/4/2017 triển khai thực hiện chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” năm 2017 và các chuyên đề toàn khóa. Kế hoạch số 98-KH/HU ngày 29/3/2017 của Huyện ủy tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và thực hiện Kết luận số 34-KL/TU của Tỉnh ủy...

Đồng thời giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, định hướng các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai, quán triệt, học tập những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Từ năm 2017 đến năm 2019, đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai, quán triệt, học tập các chủ đề về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” (năm 2017); về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” (năm 2018); về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (năm 2019); đồng thời hướng dẫn học tập chuyên đề hàng tháng, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Qua triển khai thực hiện có 100% chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức triển khai, quán triệt, học tập các chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW, tỷ lệ trung bình cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 98,6%; đoàn viên, hội viên, quần chúng cốt cán được học tập, quán triệt đạt 84%.

Nhìn chung, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn, các cấp ủy đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ thị 05-CT/TW với nhiều hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Qua thực hiện, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều, dám làm, dám chịu trách nhiệm..., cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong công việc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan; công tác cải cách hành chính, thái độ phục vụ nhân dân tiếp tục có nhiều tiến bộ…được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đã góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (lần III) và lãnh đạo xây dựng huyện Cẩm Mỹ đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2018. Hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy duy trì thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị sơ kết và tuyên dương các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều mô hình “học tập” và “làm theo” Bác đã được duy trì và nhân rộng.

Điểm nổi bật trong 3 năm qua trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào xây dựng Nông thôn mới. Nhờ đó, đảng bộ cùng chính quyền và nhân dân các địa phương đã đoàn kết, đồng sức, đồng lòng chung tay xây dựng Nông thôn mới, từ một huyện miền núi, còn gặp không ít khó khăn, nhưng qua hơn 7 năm thực hiện, đến hết năm 2017 13/13 xã trên địa bàn huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Tháng 4/2018 huyện vinh dự đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Chính việc quán triệt và thực hiện tốt quy chế nêu gương của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nên qua sơ kết đánh giá việc thực hiện Quy chế nêu gương năm 2018 có 33/34 cơ sở xếp loại xuất sắc và 01/34 cơ sở xếp loại tốt. Đối với đảng viên có 3.656 đảng viên được đánh giá (trừ đảng viên miễn đánh giá). Kết quả, có 1.142 đảng viên là tấm gương xuất sắc, 2.407 đảng viên là tấm gương tốt, 87 đảng viên được đánh giá là thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu và 20 đảng viên không gương mẫu, số cán bộ chủ chốt được đánh giá là tấm gương xuất sắc là 158/187 đồng chí (tỷ lệ 84,5%), 28/187 đồng chí là tấm gương tốt (tỷ lệ 15%) và 1/187 đồng chí gương mẫu (tỷ lệ 0,5%). Năm 2019, qua sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã thực hiện khen thưởng cho 15 tập thể và 30 cá nhân điển hình tiêu biểu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. 

Bên cạnh đó có một số mô hình tốt, cách làm hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể như: Mô hình hướng về việc “học tập” gồm có: mô hình “tuyên dương dưới cờ” của Đảng ủy xã Sông Ray; mô hình “kể mẩu chuyện về Bác” trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ. Mô hình hướng tới việc “làm theo” gồm có: mô hình “Cán bộ tận tâm, Nhân dân hài lòng” của chi bộ cơ quan thuộc Đảng ủy xã Xuân Quế; mô hình “thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, cần kiệm xây dựng đất nước, cần kiệm xây dựng gia đình” của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; mô hình “tuổi trẻ tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao” tại xã Nhân Nghĩa; mô hình “Đoàn thanh niên với mô hình thắp sáng ngõ hẻm” tại xã Sông Nhạn; mô hình: ”ánh sáng dân sinh” ở xã Xuân Mỹ; mô hình “tiếng kẻng an ninh” ở các xã Xuân Bảo, Bảo Bình; mô hình các tuyến đường Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp- an toàn và các tuyến đường tự quản ở khu dân cư; mô hình Tổ hợp tác sản xuất bưởi da xanh; mô hình chăn nuôi bò trong Hội Cựu chiến binh; mô hình thực hiện cuốn sổ “tiết kiệm tình nghĩa” của đảng viên chi bộ ấp Tân Hạnh, xã Xuân Bảo; mô hình “đỡ đầu hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” và mô hình “giúp đỡ đoàn viên, thanh niên, học sinh của trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui tết sum vầy” của chi bộ trường THPT Võ Trường Toản; mô hình mô hình “nuôi dưỡng suốt đời 5 trẻ em nhiễm chất độc da cam”, mô hình“chăm sóc bệnh nhân chu đáo: đến tiếp đón niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo” của Đảng bộ Trung tâm y tế huyện.v.v.

Đồng thời huyện còn tổ chức tham gia các hoạt động chuyên đề khoa học có hiệu quả như: chủ đề “Phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm trong cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp” năm 2017. Chủ đề “Về giải pháp xây dựng phong cách nêu gương trong mọi công việc, từ nhỏ đến lớn; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm trên địa bàn huyện” năm 2018. Phát động các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia “Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như:

- Một số đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW còn chung chung, chưa gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và quan tâm, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Việc xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp ủy chưa kịp thời, còn chậm, các mô hình phần lớn là mô hình cũ trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và tiếp tục được duy trì, chưa có nhiều mô hình mới nổi trội.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng các mô hình, việc làm hay tuy được các cấp ủy chú trọng nhưng chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức chưa thật phong phú, đa dạng, phù hợp.

- Một số cán bộ, đảng viên còn thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện việc nêu gương cũng như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để xảy ra sai sót, vi phạm dẫn đến phải xử lý kỷ luật .v.v...

Với kết quả đạt được và những khó khăn được chỉ ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới trên địa bàn huyện đó là:

1. Tiếp tục xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở cơ sở, các gương điển hình tiêu biểu. gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Quy định số 47-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, Quyết định số 1142-QĐ/TU ngày 26/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ban hành Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 29/12/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Tổ chức triển khai học tập các chuyên đề hàng năm, trước mắt tập trung vào chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quyết định 1142-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể gắn với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và làm theo, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên, công chức, viên chức và thế hệ trẻ. 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động, cổ vũ các tập thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

6. Duy trì xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, các cách làm hay, phát hiện, biểu dương các điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kịp thời.

7. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và thực hiện Quyết định số 1142-QĐ/TU ngày 26/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (điều chỉnh, bổ sung) đối với một số cấp ủy trực thuộc.

8. Phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện phù hợp có hiệu quả đối với từng địa phương, đơn vị. Quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các ngành, các cấp.

Nguyễn ​Tài  Hướng


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​