Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
TOÀN DÂN TÍCH CỰC HỌC BƠI PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC
PHỎNG VẤN BÀ HÀ THỊ THANH – CHỦ TỊCH UBMTTQVN HUYỆN CẨM MỸ VỀ ĐẠI HỘI LẦN IV, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

​    Ngày 5 và 6 tháng 3 tới sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, trước thềm Đại hội, phóng viên Đài truyền thanh huyện Cẩm Mỹ đã có cuộc phỏng vấn bà Hà Thị Thanh - Chủ tịch Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ.
2019 BAI PHONG VAN CHU TICH UBMTTQ VN HA THI THANH 032019.jpg 
(Bà Hà Thị Thanh – Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cẩm Mỹ trao tiền hỗ trợ người cao tuổi khó khăn trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ)
 
    Phóng viên: Thưa bà xin bà cho biết những nét nổi bật trong công tác mặt trận huyện Cẩm Mỹ trong thời gian qua?
    Bà Hà Thị Thanh – Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cẩm Mỹ: Hoạt động của UBMTTQVN huyện trong 5 năm qua thì cùng với Ban chấp hành đảng bộ huyện và với vai trò trách nhiệm của mình khi được giao nhiệm vụ thì Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện cũng đã tập trung chương trình hành động của mặt trận mà trong Nghị quyết Đại hội lần thứ III đã đề ra thì trong đó có 5 chương trình nội dung lớn Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng với các tổ chức thành viên đã thực hiện nhiệm vụ của mình. Kết quả qua 5 năm thực hiện nhiệm vụ thì hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt. UBMTTQVN huyện luôn quan tâm đến việc kiện toàn các Ban thường trực mặt trận cơ sở cũng như là việc thực hiện các chương trình công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Kết quả qua 5 năm đối với ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thì cũng đạt nhiều kết quả.Cụ thể là công tác giảm nghèo đã được giảm mạnh. UBMTTQVN huyện đã thực sự có nhiều chương trình, trong đó an sinh xã hội cũng đã giúp đỡ, tạo nhiều điều kiện cho những hộ nghèo giảm nghèo bền vững. 5 năm qua đã  vận động xây dựng được trên 350 căn nhà tình thương trị giá trên 62 tỷ đồng, các chương trình an sinh xã hội khác cũng vận động trao tặng được tổng trị giá trên 23 tỷ đồng và các chương trình khuyến học cùng các tổ chức thành viên khác đã hỗ trợ và giúp đỡ cho các hộ gia đình khó khăn để có cuộc sống ổn định giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra trong công tác mặt trận cũng đã thực hiện theo quyết định số 62 của Bộ chính trị, hệ thống mặt trận huyện tập trung củng cố và thường xuyên đổi  mới phương thức hoạt động sát với khu dân cư. Tỷ lệ ấp văn hóa của huyện Cẩm Mỹ hàng năm chất lượng cao hơn và tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa cũng cao hơn. Đối với mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện cùng với các tổ chức thành viên, tất cả các ban ngành đoàn thể cũng tập trung các hoạt động trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã thực hiện tất cả các tiêu chí của mình cùng với đảng bộ, chính quyền địa phương để thực hiện các tiêu chí thì huyện Cẩm Mỹ đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào đầu năm 2018 và 13/13 xã cũng đã hoàn thành nhiệm vụ này. Năm 2017, 2018 cũng đã có 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, trong đó mặt trận và các tổ chức thành viên cũng góp phần nhất là trong tiêu chí số 2 về đường giao thông nông thôn trong công tác mặt động cũng như là tiêu chí số 15, 17, tiêu chí số 13 số 10, những tiêu chí mà mặt trận và các tổ chức thành viên cùng phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện.
    Phóng viên: Như vậy để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả công tác mặt trận trong nhiệm kỳ tới thì đại hội lần này đã được chuẩn bị đến đâu rồi thưa bà?
    Bà Hà Thị Thanh – Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cẩm Mỹ: Thì để chuẩn bị cho công tác đại hội trong nhiệm kỳ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ngay từ đầu năm 2018 căn cứ vào các chỉ thị, các hướng dẫn của cấp trên Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng như là chỉ thị của Ban thường vụ huyện ủy, Ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện cũng đã có các văn bản, các kế hoạch, các chương trình. Cụ thể cũng đã hướng dẫn cho 13/13 xã tổ chức thành công đại hội cơ sở vào tháng 11 và trong tháng 12 năm 2018 thì 13/13 xã đã hoàn thành công tác đại hội và Ban thường trực mặt trận của các xã đã đia vào hoạt động với nhiệm kỳ mới 2019 – 2024. Đối với việc chuẩn bị cho đại hội cấp huyện, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện cũng đã có kế hoạch số 135 và có các chương trình cụ thể để chuẩn bị cho công tác đại hội. Thì để chuẩn bị cho công tác đại hội về văn kiện và báo cáo kiểm điểm thì chúng tôi cũng đã xây dựng và lấy ý kiến đóng góp của cơ sở, của Ban thường trực mặt trận xã, các tổ chức thành viên, đến hôm nay thì cơ bản các văn kiện chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất và đã được lấy ý kiến đến lần thứ IV,  được chỉnh sửa một cách hoàn thiện. Về cơ bản để chuẩn bị cho Đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện ngày 5, ngày 6 sắp tới thì các bước đã chuẩn bị đầy đủ và bước vào đại hội để đạt kết quả thành công nhất. Thì để chuẩn bị cho đại hội thì các mặt công tác để chào mừng đại hội chùng tôi cũng đã thực hiện các nhiệm vụ của mình. Cụ thể trong tháng 12, tháng 1 cũng đã tổ chức xây dựng và bàn giao 11 căn nhà tình thương và hiện đang tiến hành 6 căn thì đó là cái việc đầu tiên để chào mừng cho đại hội trong quý I/2019. Và các mặt công tác khác cũng đã tập trung vào tết Kỷ Hợi cũng đã tổ chức vận động được trên 8 ngàn phần quà vừa huyện vừa xã để trao tặng các hộ gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn toàn huyện. Đó là một trong những thành tích bước đầu để chào mừng Đại hội mặt trận huyện sắp tới. Còn về nhân sự cũng đã có trình với ban thường vụ huyện ủy cũng như mặt trận tỉnh, thì về nhân sự chuẩn bị cho các bước hiệp thương để bầu ra một Ban thường trực mới, thì đến hôm nay cũng đã hoàn tất. Để thực hiện theo Nghị quyết số 18 của Trung ương trong việc tinh gọn đội ngũ cán bộ và công tác kiêm nhiệm thì hiện nay mặt trận tổ quốc Việt nam huyện cẩm Mỹ trong Đại hội lần này là Trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch mặt trận thì các bước nhân sự đến nay đã hoàn thiện, chúng tôi đã đủ các điều kiện để tổ chức cho ngày đại hội là ngày 5 và 6 sắp tới.
    Phóng viên:  Như vậy thưa bà cho biết là mục tiêu của Đại hội đại biểu Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ lần IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là gì?
    Bà Hà Thị Thanh – Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cẩm Mỹ: Mục tiêu tới trong công tác trong nhiệm kỳ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đó là trên tinh thần đoàn kết, phát triển đồng thuận và hội nhập để làm sao cho việc thực hiện 5 chương trình hành động của mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát động và trong đó có 3 phong trào lớn đó là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay gọi và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chương trình thứ 2 đó là chương trình chung tay vì người và xây dựng quỹ “Vì người  nghèo” hàng năm của xã cũng như huyện, và phong trào thứ 3 đó là “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đó là 3 phong trào, 5 chương trình nội dung lớn chúng tôi tập trung và trong chương trình hành động sắp tới cũng đề ra những phương hướng, những giải pháp một cách cụ thể để cho 5 năm tới, nhiệm kỳ IV này sẽ thực hiện theo chương trình hành động đó trên tinh thần của Đại hội và cái mục tiêu đã đề ra cùng với địa phương sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình và cũng để góp phần cùng huyện xây dựng nông thôn mới nâng cao sắp tới.
    Phóng viên: Xin cám ơn bà về cuộc trao đổi này và xin chúc đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 2024 sẽ thành công tốt đẹp.
 
THÚY HẰNG
 


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​