Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
TOÀN DÂN TÍCH CỰC HỌC BƠI PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BẢN TIN NỘI BỘ TRONG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ.

    Xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng văn hóa là tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của quần chúng. Qua đó  tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo có hiệu quả trên mặt trận này, thời gian qua công tác tư tưởng văn hóa ở Đồng Nai được tập trung đầu tư có chiều sâu ở cơ sở. Tại xã Xuân Quế,huyện Cẩm Mỹ một trong những địa phương thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, trong đó phát huy vai trò của các bản tin nội bộ  đã mang lại hiệu quả thiết thức.
    Tại xã Xuân Quế, cứ vào ngày sinh hoạt chi bộ hàng tháng, Đảng ủy chỉ đạo ban tuyên giáo xã phát hành một tờ tin nội bộ về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, kết quả đạt được trên các lĩnh hoạt  kinh tế, xã hội, văn hóa, các ngày kỷ niệm lễ lớn...  Tại các buổi sinh hoạt, các cuộc họp, chi ủy chi bộ ấp sẽ lựa chọn những tin, bài quan trọng hoặc trình bày tóm tắt những nội dung chính về tình hình thời sự nổi bật trong nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng. Do được chọn lọc và tuyên truyền trực tiếp bằng miệng nên thông tin ở các bản tin nội bộ rất thiết thực, chính xác, góp phần làm phong phú và sinh động tại các buổi sinh hoạt, họp ở các ấp.

(Bản tin nội bộ được dùng trong sinh hoạt chi bộ ấp tại xã Xuân Quế)

 

    Bà Thanh Thị Xoan, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ cho biết: Tại các buổi họp của ban nhân dân ấp, sự chỉ đạo chính quyền địa phương ban công an xã đã thông tin qua bản tin nội bộ, đối với người dân như chúng tôi rất bổ ích về kỷ niệm của đất nước mình, tuyền truyền về mọi mặt. Tôi nắm nhiều thông tin rất bổ ích, tôi mong thông tin ngày càng đa đang mới mẻ hơn, để người dân hiểu biết hơn.
    Anh Nguyễn Trung, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ cho biết thêm: Họp chi bộ, họp ấp được nghe các bản tin nội bộ của xã, từ đó bản thân tôi cũng nắm bắt, hiuể rõ hơn các chính sách của Đảng và Nhà nước. Các hoạt động  bản tin xã đã xây dựng các chương trình hoạt động trong tháng.
    Để tiếp tục phát huy vai trò của bản tin nội bộ và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Ðảng trong tình hình mới, Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo Ban tuyên giáo đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng bản tin nội bộ ở các chi bộ ấp. Bên cạnh đó, chất lượng bản tin nội bộ cũng Đảng ủy xã quan tâm, nhằm bảo đảm nội dung ngắn gọn, thiết thực, mang tính định hướng tư tưởng, phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường những thông tin có tính nội bộ, những vấn đề thời sự "nóng" đang diễn ra  được dư luận cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm.
    Nói về việc hoạt động bản tin nội bộ trong sinh hoạt, hop chị bộ trên địa bàn xã, Ông Bồ Văn Bảo- Bí thư, chủ tịch UBND xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ cho biết: Hàng tháng phản ảnh các thông tin nôi bộ các kết quả đạt được của hệ thống chính trị, trên địa bàn dân cư, các ấp. đây là tài liệu hàng tháng sinh hoạt tổ nhân dân, các ấp triển khai đến nhân dân. Đồng thời triển khai trên hệ thống thông tin của xã đê mọi người dân tham gia tích cựu và hưởng ứng.
( Ông Bồ Văn Bảo kiểm tra lại nội dung bản tin nôi bộ trước khi phát hành)

 

    Trực tiếp giao cho ngành tuyên giáo các xã phụ trách, những ban tin nội bộ cơ sở có sự đóng góp thông tin của các ban ngành đoàn thể, đã làm phong phú thêm nôi dung tuyên truyền. Theo đáng giá của Ban tuyên giáo huyện ủy Cẩm Mỹ trong thời gian gian qua, ban tuyên giáo 13/13 xã trên địa bàn huyện đều phát huy vai trò trong việc định hướng công tác tuyên truyền ở cơ sở, trong điều kiện bùng nổ thông tin như hiện nay, việc sử dụng bản tin nội bộ trong sinh hoạt Đảng là rất quan trọng. Góp phần tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

 

Đinh Tài - ĐTT

 


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​