Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
TOÀN DÂN TÍCH CỰC HỌC BƠI PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC
HUYỆN CẨM MỸ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỆN TOÀN, CỦNG CỐ, NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ VÀ ĐƠN VỊ TỰ VỆ CƠ QUAN, TỔ CHỨC

    Sáng ngày 9.8.2018, huyện Cẩm Mỹ tổ chức sơ kết công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy quân sự và đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức. 
    Thực hiện chỉ thị 12 của UBND tỉnh Đồng nai về xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy quân sự và đơn vị tự vệ trong các cơ quan, tổ chức cơ sở, nhà trường, trong thời gian qua, Ban chỉ huy quân sự huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng, huấn luyện, kiện toàn, củng cố , nâng cao, năng lực hoạt động của lực lượng tự vệ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, củng cố xây dựng lực lượng tự vệ theo đúng quy định, đảm bảo cho lực lượng tự vệ có chất lượng chính trị tốt, có quy mô tổ chức, biên chế phù hợp với nhiệm vụ QP-AN ở địa phương, đến nay, toàn huyện có 18 cơ quan, đơn vị tự vệ với 500 đồng chí, đạt 16,2%  so với cán bộ công nhân viên. Công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng tự vệ được thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung, thời gian quy định, quá trình huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật, hội thi, hội thao đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.
    Bên cạnh đó, lực lượng tự vệ còn làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả trong 01 năm qua, lực lượng tự vệ phối hợp tuần tra và độc lập tuần tra trên 260 cuộc với 780 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. 
    Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong thời gian tới, cơ quan quân sự và các đơn vị tự vệ tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương một cách toàn diện gắn phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng và an ninh; tham gia tập huấn, nâng cao chất lượng tập huấn, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ DQTV. Thực hiện tốt việc mua sắm trang phục, trang bị, phương tiện, vật chất bảo đảm cho hoạt động sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
    Trung tá Trần Đình Lan – Phó chỉ huy trưởng – tham mưu trưởng Ban chỉ huy trưởng quân sự huyện tặng giấy khen của UBND huyện cho các tập thể có thành tích xuất sắc
 
    Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 10 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 12 của UBND tỉnh Đồng Nai về xây dựng tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của ban chỉ huy quân sự và đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức.
 

MINH NGUYỆT – ĐINH TÀI – ĐTT
 


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​