Thứ 6 - 26/02/2016
“ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC”
TOÀN DÂN TÍCH CỰC HỌC BƠI PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC
HUYỆN CẨM MỸ BỨT PHÁ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

     Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong những năm qua đã thật sự làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở một huyện miền núi như Cẩm Mỹ. Từ xuất phát điểm là một huyện nghèo mới thành lập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên qua 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt vùng nông thôn huyện Cẩm Mỹ đã ngày càng khởi sắc.
    Phát huy các lợi thế sẵn có, năm 2011,  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Mỹ chính thức bắt tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
    Là một huyện miền núi, đời sống nhân dân chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, cho nên huyện Cẩm Mỹ đã xác định vấn đề Tam nông: nông nghiệp, nông dân, nông thôn có ý nghiã hết sức to lớn đối với nhân dân huyện nhà. Từ đó, huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng Nông thôn mới; coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, là tiền đề quyết định sự thành công của chương trình. Bởi chỉ khi người dân hiểu rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa của mục tiêu xây dựng nông thôn mới, hiểu được họ chính là chủ thể, là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình này thì họ mới tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. 
    Song song đó, trong quá trình thực hiện, Huyện ủy, UBND huyện xác  định  “Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, truyền thông, đào tạo, tập huấn, lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội“ là nhiệm vụ trọng tâm giúp huyện Cẩm Mỹ bứt phá trong xây dựng nông thôn mới. Cho nên khi triển khai chương trình, huyện đã tập trung quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh về chủ trương, chính sách, pháp luật trong xây dựng nông thôn mới đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện. Kịp thời ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình, để phong trào thi đua “Toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” được hưởng ứng mạnh mẽ, lan toả rộng khắp các vùng dân cư. 
    Từ đó, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới như: “Mỗi người dân là một chủ thể tích cực đóng góp sức người, sức của tham gia xây dựng nông thôn mới”; “Mỗi xã, xây dựng một mô hình cây công nghiệp, nông nghiệp đặc sản”; Tập trung xây dựng cánh đồng lớn, liên kết sản xuất theo chuỗi...theo hướng có hệ thống tổ chức và mô hình đồng bộ. 
    Ông Hoàng Mai Khanh – người dân xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ chia sẻ “tôi vô đây năm 1978, đồi núi còn hoang vu lắm, toàn rừng với cây còn rậm rạp lắm. Từ khi có chủ trương của Nhà nước xây dựng nông thôn mới, có đường điện vào thì nông dân đỡ, có điện tưới, cuộc sống bà con khang trang hơn, đổi mới hơn.”

 

    Để tạo đà cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, trong 7 năm qua, huyện đã huy động trên 24.276 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ đó, các công trình cơ sở hạ tầng đã được đầu tư khang trang, sạch đẹp, hiện đại: tỷ lệ nhựa hóa và bê tông hóa đường huyện quản lý, đường trục xã, đường trục thôn xóm theo tiêu chuẩn đạt 100%, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa. Bên cạnh đó, hệ thống điện, thủy lợi, trường học, trạm y tế, chợ, cơ sở vật chất văn hóa thể thao, môi trường, nhà ở dân cư... được chỉnh trang và xây dựng đạt tiêu chuẩn làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn mới. 
    Ông Nguyễn Khôn – người dân xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ cho hay “Trước đây con đường này rất lầy lội, lên dốc, xuống dốc, đi lại rất khó khăn, nhưng khi xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm của cấp trên, chính quyền địa phương, rồi vận động bà con đóng góp tiền để cùng nhà nước làm đường giờ chúng tôi có con đường mới để đi, chúng tôi ai cũng phấn khởi lắm, nhất là trẻ con đi học cũng thuận tiện.”
    Ông Huỳnh Phi Điểu – người dân xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ bày tỏ: “Thấy địa phương tuyên truyền, truyền thông vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới, tôi thấy rất là phù hợp, tạo cho người dân ý thức xây dựng nông thôn mới, tạo cho bộ mặt nông thôn càng ngày càng sạch đẹp, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.”
    Một trong những ưu điểm nổi bật của địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới là không để xảy ra tình trạng nợ đọng trong thực hiện các công trình xây dựng cơ bản. Để làm được điều này, UBND huyện đã phân cấp triệt để về việc quyết định hỗ trợ nguồn lực tài chính phân bổ hàng năm để các xã và huyện có sự chủ động trong công tác điều hành cho phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương. Trong quá trình thực hiện, luôn nhắc nhở các địa phương không được chủ quan, nóng vội, làm đến đâu chắc đến đấy, không vì hoàn thành tiêu chí mà để mắc nợ. “Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện chặt chẽ từng bước một, khi thực hiện công trình nào phải được thống nhất các cấp, bố trí ngay từ đầu triển khai, để hạn chế được cái nợ đọng trong xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện”, Ông Nguyễn Văn Thắng – UVTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết.
   Từ việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đã góp phần thúc đẩy kinh tế huyện nhà tiếp tục phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân 8,98%/năm. Chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 56,2 triệu đồng/người/năm, tăng 2,57 lần so với năm 2011. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. 13/13 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới,1 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cuối năm 2017 huyện đã được công nhận huyện Nông thôn mới. 

    Đánh giá về kết quả nổi bật của huyện qua 7 năm xây dựng nông thôn mới, Ông Nguyễn Văn Thắng – UVTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2017, huyện xác định mục tiêu chung là kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại. Song song đó, phát triển kinh tế nông nghiệp, cũng như chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, cơ cấu cây trồng phù hợp. Từ đó, dần hình thành vùng nguyên liệu tập trung, các chuỗi liên kết thay đổi bộ mặt nông thôn. Cái thứ hai là vấn đề mục tiêu chính là phát triển, xây dựng đời sống nhân dân thực sự được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.”

 
    Có thể nói, với những cách làm đột phá, đúng trọng tâm, trọng điểm cùng với những giải pháp toàn diện trong thời gian qua của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Cẩm Mỹ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, sự chung súc chung lòng của nhân dân toàn huyện đến nay bộ mặt vùng nông thôn huyện Cẩm Mỹ đã hoàn toàn khởi sắc. Qua đó, tạo tiền đề vũng chắc để Cẩm Mỹ tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. 

 
MINH NGUYỆT – ĐTT
 


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CẨM MỸ

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ 
Chịu trách nhiệm chính: Ban biên tập Website huyện Cẩm Mỹ 
Địa chỉ: Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại : (0251)3878565 - Fax: (0251)3878708 - Email: pvhtt-cm@dongnai.gov.vn​