CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN (01/01/2004 - 01/01/2019) - * - * - NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ VIII NĂM 2018 - * - * -

THĂM DÒ Ý KIẾN

Số lượt truy cập

completely free


 

 Văn bản quy phạm pháp luật

 
Quyết định số 22 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước (27/06/2018 8:47 SA)
​tải file
Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (21/05/2018 3:12 CH)
tải file
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP (10/04/2018 9:13 SA)
Tải file
Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin (03/04/2018 10:22 SA)
Tải file
Nghị định Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc tiểu số rất ít người (15/08/2017 10:23 SA)
download file
Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 (11/07/2017 3:44 CH)
download file
Thời hạn giấy phép cấp cho chương trình ca múa nhạc và chương trình sân khấu (11/07/2017 3:25 CH)
download file
CẢNH BÁO MÃ ĐỘC MỚI ETERNALROCKS (26/06/2017 2:46 CH)
Tải file
Luật Quảng Cáo 16/2012/QH13 (19/05/2017 2:16 CH)
Trích từ nguồn http://www.moj.gov.vn
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc kinh doanh trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (23/02/2017 4:02 CH)
download file
Triển khai thực hiện Nghị Quyết 45/2016/NQ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (23/02/2017 3:56 CH)
download file
Quyết Định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ (23/02/2017 3:41 CH)
download file
Nghị Quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai (23/02/2017 3:41 CH)
download file
Kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Đồng Nai 2017 (23/02/2017 3:35 CH)
download file
Nghị định 142 năm 2016 của Chính phủ về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng (21/12/2016 1:59 CH)
download file
1 - 15 Next